FI SV EN

Elintarvikeparanteet (lisäaineet, aromit ja entsyymit)

Elintarvikeparanteilla tarkoitetaan lisäaineita, aromeja ja entsyymejä. Joitakin aromityyppejä lukuun ottamatta Euroopan elintarviketurvallisuusvirasto EFSA arvioi aineiden turvallisuuden ennen niiden hyväksymistä käyttöön. Elintarvikeparanteita ei yleensä kuluteta varsinaisina elintarvikkeina vaan ne lisätään tarkoituksellisesti jotain teknologista tarkoitusta varten. 

Myös valmistuksen apuaineita ja liuottimia käytetään teknologisessa tarkoituksessa elintarvikkeen valmistuksessa. Liuottimista säädetään direktiivillä 2009/32/EY kun sen sijaan valmistuksen apuaineista ei ole EU-lainsäädäntöä. Direktiivi on pantu täytäntöön MMM:n asetuksella 1020/2011.

Suomen kantoja EU:n lainsäädäntövalmistelussa elintarvikeparanteita, sekä elintarvikeapuaineita, että -liuottimia koskevissa asioissa koordinoidaan maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimivassa Elintarvikelainsäädännön ja -valvonnan jaoston asiantuntijatyöryhmässä, jonka jäseninä ovat viranomaiset ja eri alan järjestöt.

Euroopan komission internetsivuilta löytyy tietoa elintarvikeparanteita koskevasta lainsäädännöstä sekä ohjeita.

Lisäaineille ja niiden käyttökohteille on olemassa internetpohjainen luettelo, jota EU:n komissio ylläpitää. Käyttäjän tulee muistaa, että kyseinen luettelo on ainoastaan työkalu eikä se ole lainvoimainen kuten lisäaineita koskeva lainsäädäntö.

Ruokaviraston internetsivuilta löytyy kansalliset tarkemmat elintarvikeparanteiden valvontaa ja toimijoita koskevat ohjeet, analyysiprojektien tuloksia ja riskinarviointeja ym. Ruokaviraston internetsivuilta löytyy myös taulukko elintarvikeparanteita koskevasta lainsäädännöstä.

Further information

Anna Lemström, Senior Officer 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162145   Email Address: