FI SV EN

Vierasaineet


Elintarvikkeen vieraalla aineella tarkoitetaan ainetta, jota ei ole tarkoituksella lisätty elintarvikkeeseen, mutta jota siinä kuitenkin esiintyy mainitun elintarvikkeen tuotannon  ja teollisen tuotannon, jalostuksen, valmistuksen, käsittelyn, pakkaamisen, kuljetuksen tai varastoinnin seurauksena tai ympäristön saastumisen vuoksi. Ulkopuoliset aineet, kuten hyönteisten jäänteet ja eläinten karvat eivät sisälly tähän määritelmään.

Lisää tietoa vierasaineista Ruokaviraston verkkosivuilla.

Vierasainesäädökset

Further information

Tove Jern, Chief Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162318   Email Address:


Anna Lemström, Senior Officer 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162145   Email Address: