FI SV EN

Turvallisuus ja valvonta

Elintarvikevalvonnan tehtävänä on varmentaa elintarvikkeiden turvallisuutta ja elintarvikkeen laadusta ja koostumuksesta annettavien tietojen oikeellisuutta.

Suomen elintarvikeketjun turvallisuus ja laatu tehdään monen eri tahon yhteistyönä. Näistä keskeisiä ovat alan yritykset ja toiminnanharjoittajat, järjestöt, laboratoriot ja paikalliset viranomaiset. Ruokavirasto johtaa, ohjaa ja kehittää MMM:n hallinnonalalla elintarvikeketjun turvallisuuden ja laadun varmistamista. Tavoitteena on vaikuttava, tehokas, yhtenäinen ja riskiperusteisesti kohdistettu valvonta koko ketjussa.

Ruokavirasto vastaa elintarvikkeisiin liittyvien riskien ennakoinnista, ehkäisystä ja hallinnasta, kasvinterveyden ja maataloustuotannon riskien ennakoinnista, ehkäisystä ja hallinnasta sekä eläinten terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä.

Pellolta pöytään –ketjun turvallisuuden ja laadun varmistamiseen ja tukemiseen osallistuvia viranomaisia ovat kunnat, aluehallintovirastot (AVI), Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (Ely-keskukset), Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), Tulli, Ahvenanmaan valtionvirasto, Säteilyturvakeskus (STUK).