FI SV EN

Landsbygdsprogrammets ersättningar till jordbrukare

 

Det finns flera stöd avsedda för jordbrukare i landsbygdsprogrammet 2014–2020:

  • investeringar och startstöd till unga jordbrukare
  • jordbrukets miljöersättningar
  • ersättning för ekologisk produktion
  • kompensationsbidrag
  • ersättning för djurens välbefinnande

 

Utnyttjande av stödsystem och övrig utveckling av gårdarna stödjer:

  • utbildning
  • jordbruksrådgivning

 

Landsbygdsdel

Livsmedelsverket: Stöd och finansiering

Further information