FI SV EN

Kompensationsbidrag


Att göra odling möjligt i nordliga förhållanden

Finland är det nordligaste jordbrukslandet i Europa. Finland ligger på avstånd från de övriga europeiska marknadsområdena. Våra norra klimatförhållanden begränsar jordbruket. Växtlighetsperioden är kort.

Kompensationsbidraget är ett stöd för jordbrukare. Kompensationsbidragen jämnar ut de kostnadsskillnader som orsakas av jordbruket jämfört med de övriga europeiska produktionsområdena. Kompensationsbidragen är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Målet med kompensationsbidraget är att säkerställa att jordbruksproduktionen fortsätter i Finland. Om produktionen inte fortsatte, skulle det leda till att åkrarna beskogades. Kompensationsbidragen förebygger detta. Dessutom möjliggör de ett öppet och vårdat landsbygdslandskap. Gårdsbruksenheternas ekonomiska utveckling upprätthåller landsbygdens sysselsättning och områdenas ekonomiska utveckling.

På andra webbplatser
Läs mer om Finlands CAP-plan 2023-2027 på Landsbygd.fi

Kompensationsersättning på Livsmedelsverket.fi webbplats

Landsbygd.fi - åkerstöd

Further information

Eero Pehkonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Rural Development Telephone:0295162217   Email Address: