FI SV EN

Kompensationsbidrag

Finland är det nordligaste jordbrukslandet i Europa. Finland ligger på avstånd från de övriga europeiska marknadsområdena. Våra norra klimatförhållanden begränsar jordbruket. Växtlighetsperioden är kort.

Kompensationsbidragen jämnar ut de kostnadsskillnader som orsakas av jordbruket jämfört med de övriga europeiska produktionsområdena. Kompensationsbidragen är en del av den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) och ingår i programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland.

Målet med kompensationsbidraget är att säkerställa att jordbruksproduktionen fortsätter i Finland. Om produktionen inte fortsatte, skulle det leda till att åkrarna beskogades. Kompensationsbidragen förebygger detta. Dessutom möjliggör de ett öppet och vårdat landsbygdslandskap. Gårdsbruksenheternas ekonomiska utveckling upprätthåller landsbygdens sysselsättning och områdenas ekonomiska utveckling.

Kompensationsbidraget är ett stöd för jordbrukare.

Lagstiftning
Lag om vissa programbaserade ersättningar till jordbrukare 1360/2014

Muualla verkossa
Landsbygd.fi
Mavi.fi

 

päivitetty 30.11.2017

Further information

Eero Pehkonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Rural Development 0295162217