Skip to content
Media

Bostads-, energi- och miljöminister Tiilikainen på exportfrämjande resa till Kina

arbets- och näringsministerietjord- och skogsbruksministerietmiljöministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2017 10.02
Pressmeddelande

Minister Kimmo Tiilikainen besöker Kina på en exportfrämjande resa den 15–18 maj 2017. Med Tiilikainen till Peking följer en företagsdelegation med representanter för olika sektorer, huvudsakligen miljöteknik, byggande, bioekonomi och livsmedelsbranschen. Efter Peking besöker minister Tiilikainen Qingdao med anledning av exportprogrammet Wood from Finland och Shanghai med anledning av programmet Food from Finland. I delegationen deltar kanslichef Hannele Pokka som besöker Nanjing, där arbetet med att bygga ett Finlandscenter främjas.

Minister Tiilikainen träffar under sin resa bl.a. den minister som ansvarar för bostads- och urbaniseringsfrågor i Kina, den direktör som ansvarar för övervakningen av livsmedelsimporten, borgmästaren för den kommande olympiska staden Zhangjiakou och representanter för några av världens största byggföretag.  

De diskussioner som förs under resan behandlar bl.a. de för Finland och Kina gemensamma pilotområden som ska tas fram för hållbar stadsplanering samt bygg-, energi- och idrottsplatsprojekt i städerna och livsmedelsexporten från Finland till Kina.
 
När Kinas president Xi Jinping besökte Finland i april antog presidenterna Xi och Niinistö en deklaration om partnerskap mellan länderna för praktiskt, framtidsinriktat samarbete. I deklarationen fästes särskild vikt vid en hållbar stadsutveckling, energieffektivt byggande och samarbete i jord- och skogsbruksfrågor. Målet med minister Tiilikainens resa är att främja genomförandet av deklarationen.


Mer information:

Ismo Tiainen, direktör för förvaltning och internationella ärenden, miljöministeriet, tfn 040 504 7494 och +358 50 3062927 (i Kina),
fornamn.efternamn@ym.fi

Kimmo Närhinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 257 och +358 50 3076429 (i Kina),
fornamn.efternamn@mmm.fi

Reima Sutinen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 050 3258 719 och +358 50 3079618 (i Kina),
fornamn.efternamn@tem.fi

EU och internationella frågor Kimmo Tiilikainen Mat och jordbruk