FI SV EN

Kommittén för EU-ärenden

Kommittén för EU-ärenden är ett rådgivande och förlikande organ när det gäller samordningen av EU-ärenden. Kommittén behandlar förutom politiskt, ekonomiskt och juridiskt betydande EU-ärenden och flera långtgående ärenden som gäller ministerier även ärenden om vilka man inte har nått enighet i sektionsbehandlingen. Kommitténs ordförande är statssekreteraren för EU-ärenden. Medlemmarna är i regel ministeriernas kanslichefer. Vanligen sammanträder kommittén dock i en sammansättning som består av suppleanter.

 

Further information: