FI SV EN

Främmande ämnen


Med främmande ämne avses varje ämne som inte med avsikt har tillsatts ett livsmedel utan finns i detta livsmedel som en följd av produktion, tillverkning, förädling, beredning, behandling, förpackning, transport eller innehav av detta livsmedel eller som en följd av någon miljöbetingad förorening. Externa ämnen, exempelvis insektsrester och djurhår, ingår inte i denna definition.

Ytterligare information om främmande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats.

Bestämmelserna om on främmande ämnen i livsmedel (på finska. Författningarna finns på svenska i Eurlex-tjänsten dit man kommer genom att klicka på länkarna i förteckningen).

 

 

Further information

Tove Jern, Chief Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162318   Email Address:


Anna Lemström, Senior Officer 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Food Safety Unit Telephone:0295162145   Email Address: