FI SV EN

Främmande ämnen


Med främmande ämne avses varje ämne som inte med avsikt har tillsatts ett livsmedel utan finns i detta livsmedel som en följd av produktion, tillverkning, förädling, beredning, behandling, förpackning, transport eller innehav av detta livsmedel eller som en följd av någon miljöbetingad förorening. Externa ämnen, exempelvis insektsrester och djurhår, ingår inte i denna definition.

Ytterligare information om främmande ämnen på Livsmedelsverkets webbplats.


Bestämmelser om främmande ämnen

 

 

 

Further information

Tove Jern, maatalousylitarkastaja 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318  


Anna Lemström, elintarvikeylitarkastaja 
Ministry of Agriculture and Forestry, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162145