FI SV EN

Import av animaliska livsmedel

Till animaliska livsmedel hör bl.a. kött, köttberedningar, mjölk, mjölkbaserade produkter, fiskprodukter, fågelägg och äggprodukter, biodlingsprodukter, grodlår och sniglar. Med "import" avses införsel av animaliska livsmedel från länder utanför EU ("tredje länder"). Om importen gäller införsel av livsmedel från Norge eller fiskprodukter från Island, betraktas importen inte som införsel från tredje länder utan som införsel från inre marknaden, dvs. som införsel från ett annat EU-land.

Importvillkoren är en aning olika beroende på om det gäller kommersiell import, import av prov eller om det gäller livsmedel som passagerare tar in i landet eller som skickas till en privatperson per post. Villkoren för import från tredje länder är i regel harmoniserade i EU-lagstiftningen, dvs. samma villkor gäller för alla EU-länder, dock med vissa undantag. Även på EU-planet finns områden som inte är harmoniserade, dvs. medlemsländer har egna importvillkor för vissa livsmedel. Sådana icke-harmoniserade livsmedel är bl.a. kött från reptiler och levande sötvattenkräftor.

Ytterligare information och länkar:

Nationell lagstiftning om villkoren för import av animaliska livsmedel

Kommissionens skyddsbeslut som begränsar import

Importkrav

Till animaliska livsmedel hör bl.a. kött, köttberedningar, mjölk, mjölkbaserade produkter, fiskprodukter, fågelägg och äggprodukter, honung och övriga biodlingsprodukter, grodlår och sniglar. Till animaliska livsmedel räknas också kombinationsprodukter som innehåller produkter som förädlats från dessa. Med "import" avses införsel av animaliska livsmedel från länder utanför EU ("tredje länder”) till EU-området. Om importen gäller införsel av livsmedel från en sådan stat som är jämförbar med EU-medlemsstat enligt ett avtal mellan EU och den ifrågavarande statens, betraktas importen inte som införsel från tredje länder utan som införsel från inre marknaden. Sådana länder är bl.a. Norge och Schweiz.

Importkraven är en aning olika beroende på om det gäller kommersiell import, import av prov eller om det gäller livsmedel som passagerare tar in i landet eller som skickas till en privatperson per post. Importkraven är i regel harmoniserade i EU-lagstiftningen, dvs. samma krav gäller import till alla EU-länder, dock med vissa undantag. Även på EU-planet finns områden som inte är harmoniserade, dvs. medlemsländer har egna importkrav för vissa livsmedel. Sådana icke-harmoniserade livsmedel är bl.a. kött från reptiler och levande sötvattenkräftor.

Tillsyn

Kommersiell import av animaliska livsmedel från tredje länder är tillåtet endast via godkända veterinära gränskontrollstationer vid unionens yttre gränser. I den veterinära gränskontrollen säkerställs att animaliska livsmedel som importeras till EU-området uppfyller de livsmedelshygieniska krav och djursjukdomskrav som ställts på dem. Ett importparti som godkänts i den veterinära gränskontrollen kan utan vissa undantag lanseras på marknaden på hela EU-området.

Skyddsbeslut

Om någon riskfaktor förekommer eller sprids i något tredje land som antingen direkt eller via miljön eventuellt orsakar fara för människors eller djurs hälsa eller välbefinnande, inför kommissionen tillfälliga importbegräsningar dvs. ger ett skyddsbeslut. 

Ytterligare information och länkar:

Nationell lagstiftning gällande import av animaliska livsmedel.

Kommissionens skyddsbeslut som begränsar import

Ytterligare information om import av animaliska livsmedel och den veterinära gränskontrollen ges av Livsmedelssäkerhetsverket (Evira).

Further information