FI SV EN

Matpolitik

Målet med matpolitiken är att främja nationens näringstillstånd och välbefinnande genom mat. Matpolitiken behandlar i stor utsträckning teman kring produktion, vidareförädling, distribution och konsumtion av mat. Nationalekonomin, medborgarnas hälsa och miljöns välbefinnande har en viktig roll i det matpolitiska beslutsfattandet.

Delegationen för matpolitik tillsatt av Jord- och skogsbruksministeriet utvecklar och samordnar genomförandet av politiska strategier kring mat i statsförvaltningen. Delegationen består av representanter från olika ministerier, producent-, rådgivnings- och naturskyddsorganisationer samt från handels- och industribranscherna. Delegationen har till uppgift att främja det matpolitiska samarbetet mellan de olika aktörerna i matkedjan. Under delegationen för matpolitik lyder tre divisioner. Mandatperioden för delegationen för matpolitik är 1.8.2016–1.8.2019.

Strategier

Further information

Petri Koskela, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Markets 0295162382