FI SV EN

EU:n suorat tuet

EU:n suorat tuet kuuluvat Euroopan unionin maatalousrahaston varoista rahoitettaviin viljelijöille maksettaviin tukiin. Yhteisen maatalouspolitiikan tavoitteita ja toimeenpanoa päivitetään ja uudistetaan säännöllisin väliajoin, jotta veronmaksajien varoin rahoitettavien maataloustukien vaikuttavuus vastaisi kuluttajien, ympäristön sekä yhteiskunnan asettamia tavoitteita.

Vuosina 2015 - 2022 Suomessa sovellettavia suoria tukia ovat perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän tuki sekä tuotantosidonnainen tukikokonaisuus. Tuet myönnetään pinta-alan, eläimen tai teurastetun eläimen perusteella edellyttäen, että tukien saamisen edellytykset, muun muassa aktiiviviljelyn ehdot sekä ns. täydentävät ehdot, täyttyvät.

Suorien tukien määrä voi Suomessa olla enintään noin 524 milj. euroa. Tästä määrästä perustuen osuus on noin 48 prosenttia eli 254 milj. euroa. Viherryttämistuen osuus on 30 prosenttia eli 157 milj. euroa ja nuoren viljelijän tuen osuus noin 10 milj. euroa. Lisäksi Suomi on kansallisesti päättänyt maksaa 19,6 prosenttia eli noin 103 milj. euroa tuotantosidonnaisena tukena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suorien tukien perusteista ovat päättäneet Euroopan parlamentti ja Euroopan neuvosto yhteispäätösmenettelyllä.  Päätöstä eli perusasetusta täydentävät ns. delegoitu asetus sekä täytäntöönpanoasetukset. Siltä osin kuin EU:n jäsenmaille on edellä mainituissa säädöksissä mahdollistettu kansallinen päätäntävalta, on valtioneuvosto antanut kaksi lakia sekä muutamia valtioneuvoston asetuksia. Internet -linkit näihin asetuksiin ovat seuraavat:  

Säädökset:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1307/2013

Laki Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle 193/2013

Laki maatalouden tukien toimeenpanosta 192/2013

Valtioneuvoston asetus 11/2020

Valtioneuvoston asetus 145/2019 (tuotantosidonnainen kokonaisuus)

Valtioneuvoston asetus 234/2015 perustuesta, viherryttämistuesta ja nuoren viljelijän tuesta

Valtioneuvoston asetus (7/2015) täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta 

Valtioneuvosten asetus (4/2015) täydentävien ehtojen hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista

Maa- ja metsäministeriön tiedotteita:

Tuotantosidonnainen tuki 2020

Hakuohjeet ja -oppaat

Viljelijätukien hakeminen (Ruokaviraston sivuilta)

Muualla palvelussamme:

Perustuki
Viherryttämistuki
Nuoren viljelijän tuki
Tuotantosidonnainen tuki

Further information

Juha Palonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162356  


Auli Nurmi, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162304