EU-säädökset

Euroopan yhteistä maatalouspolitiikkaa toteutetaan kaikkialla EU:ssa. Suomen CAP-suunnitelma kaudelle 2023-2027 pohjaa Euroopan parlamentin ja neuvoston perusasetuksiin ja Euroopan komission toimeenpanosäädöksiin.

CAP-uudistuksen perusasetukset löytyvät Euroopan unionin virallisesta lehdestä.
Asetustekstit julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 6.12.2021

Tutustu tarkemmin CAP-suunnitelman keskeisiin asetuksiin maaseutu.fi-sivustolla.

CAP-rahoituskauden 2023-2027 kansallinen lainsäädäntö

CAP-rahoituskauden 2023-2027 maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevat lait, muutoslait sekä valtioneuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista.

Lait

Laki yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista (1324/2022)
Laki Euroopan unionin suorista viljelijätuista (1332/2022)
Laki eräistä maaseudun kehittämisen korvauksista (1333/2022)
Laki tiettyjen Euroopan unionin ja kansallisten maatalouden tukien toimeenpanosta (1334/2022)
Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista (986/2011)
Laki maataloustuotteiden markkinajärjestelystä
Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta rahoituskaudella 2023-2027 (1325/2022)
Laki maatalouden rakennetuista 1476/2007

Asetukset

Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2024 (80/2024) 
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (63/2024)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista (50/2024)
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (49/2024)

Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2024 (1274/2023)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2024 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta (1273/2023)
Valtioneuvoston asetus yhteisen maatalouspolitiikan strategiasuunnitelman hallinnoinnista (1376/2022)
Valtioneuvoston asetus maatilojen neuvontapalveluista (1377/2022)
Valtioneuvoston asetus hedelmä- ja vihannesalan tuottajaorganisaatiotuesta
Valtioneuvoston asetusmehiläishoitotuesta
Valtioneuvoston asetus tuottajaorganisaatioista 
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvauksesta (1381/2022) 
Valtioneuvoston asetus eläinten hyvinvointikorvausta koskevan sitoumuksen antamisesta vuonna 2023 (1382/2022)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavasta tuotantosidonnaisesta tulotuesta (1383/2022)
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin ja kansallisten viljelijätukien hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksista (1384/2022)
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin viljelijätukien ehdollisuuden lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimusten noudattamisen valvonnasta (65/2023)
Valtioneuvoston asetus eräiden maatalouden pinta-alaperusteisten tukien myöntämisen yleisistä edellytyksistä (77/2023) 
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksesta (78/2023) 
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien eläintukien toimeenpanosta (79/2023)
Valtioneuvoston asetus luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta (80/2023)
Valtioneuvoston asetus vuodelta 2023 maksettavista maatalouden tuotannosta irrotetuista suorista tuista (126/2023)
Valtioneuvoston asetus luonnonhaittakorvauksesta (127/2023)
Valtioneuvoston asetus ei-tuotannollisia investointeja koskevasta korvauksesta (128/2023)
Valtioneuvoston asetus ympäristökorvauksen, luonnonhaittakorvauksen, luonnonmukaisen tuotannon korvauksen ja ei-tuotannollisia investointeja koskevan korvauksen hakemisesta vuonna 2023 (133/2023)
Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin rahoittamien pinta-alaperusteisten sekä eräiden muiden tukien toimeenpanosta (134/2023)
Valtioneuvoston asetus maataloustukihakemuksen siirtämisessä vuonna 2023 noudatettavasta menettelystä (249/2023)
Valtioneuvoston asetus eläinyksiköistä eräissä maaseudun kehittämisen korvauksissa ja kansallisissa maa- ja puutarhatalouden tuissa (1378/2022)
Valtioneuvoston asetus eräiden maaseudun kehittämisen korvauksien, suorien viljelijätukien ja maa- ja puutarhatalouden kansallisten tukien korvaus- ja tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista (1379/2022) 
Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta rahoituskaudella 2023–2027 (617/2023)
Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta rahoituskaudella 2023–2027
Valtioneuvoston asetus maatalouden rakennetuesta 265/2023
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta (266/2023)
Valtioneuvoston asetus maatilan investointituen kohdentamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (98/2024)