FI SV EN

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto määrittelee Euroopan unionin politiikan yleisen suunnan ja prioriteetit. Se antaa unionille kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määrittelee yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet, mutta ei toimi lainsäätäjänä. Eurooppa-neuvosto myös hyväksyy strategisen ohjelman, jossa määritellään EU:n toiminnan pidemmän aikavälin prioriteetit ja painopisteet.

Eurooppa-neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet sekä Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja osallistuu työskentelyyn.

Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja voi kutsua koolle Eurooppa-neuvoston ylimääräisen kokouksen tilanteen niin vaatiessa.

Muualla verkossa

Eurooppa-neuvosto