FI SV EN

Keltainen biotalous eli maatalous

Keltaisen biotalouden eli maatalouden päätehtävä on kannattava ja kestävä ruuan tuottaminen ja tämä muodostaa myös keltaisen biotalouden perustan. Keltainen biotalous on hyvin laaja-alainen käsite, joka pitää sisällään maa- ja elintarviketalouteen liittyvät biomassat, niiden hyödyntämisen ja niihin liittyvät palvelut.

Maa- ja metsätalousministeriön tavoitteena on edistää erityisesti hajautettua biotaloutta, jolloin resurssitehokkailla biotalouden ratkaisuilla on mahdollista parantaa samalla sekä alueellista että kokonaisvaltaista energia- ja ravinneomavaraisuutta sekä edistää energia- ja materiaalitehokkuutta. Hajautetuissa ratkaisuissa raaka-aineet hyödynnetään usein lähellä tuotantopaikkaa, jolloin toiminnasta saatavat hyödyt jäävät alueelle. Hajautetussa biotaloudessa ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyvät palvelut luovat maaseudulle uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja lisäävät alueiden elinvoimaisuutta ja monipuolistavat toimeentulomahdollisuuksia. Alkutuotannon lisäksi kaikkien ruokajärjestelmän toimijoiden on tiedostettava oma roolinsa kestävyyden lisäämiseksi.

Kiertotalouden keinojen avulla tavoitellaan erityisesti ravinteiden kierron ja käytön tehostamista. Ravinteiden käyttöä voidaan tehostaa erilaisilla suljetun kierron toimilla, mikä vähentää maatalouden riippuvuutta fossiilisista tuontiravinteista ja edistää samalla ympäristö- ja ilmastohyötyjä. Luomutuotannossa ei sallita synteettisten kemiallisten lannoitteiden ja kasvinsuojeluaineiden käyttöä, mikä vähentää myös riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista.

Kasvava lähi- ja luomuruoan kuluttajakysyntä avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia maatiloille ja jatkojalostajille sekä parantaa elinkeinon kilpailukykyä ja maaseudun elinvoimaisuutta. Elintarvikealan yritysten yhteistyö matkailualan yritysten kanssa luo mahdollisuuksia uusien liiketoiminta-alueiden kehittymiselle ja siirtymiselle sivuelinkeinosta pääelinkeinoksi. Ruoalla on kiinteä yhteys ihmisten hyvinvointiin, ja hyvinvointi- ja terveyspalveluihin liittyvät ruokainnovaatiot luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Luonnontuotteet ja luonnon matkailu- ja virkistyspalvelut ovat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti tärkeä osa Suomen biotaloutta. Ne kuuluvat sekä vihreän biotalouden että keltaisen biotalouden piiriin. Suomessa on maailman suurin sertifioitu luomukeruualue, 11,6 miljoonaa hehtaaria.

Muualla verkossa

Suomen biotalousstrategia (2022)
Biotalous.fi

Lisätietoja

Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162346   Sähköpostiosoite: