Kala- ja riistahallinnon julkaisuja

Tiedustelut: ministeriön viestintäyksikkö viestinta.mmm@gov.fi

 

2014

91 (1-2014) Lohistrategian taustaselvitykset


2012

90 (1-2012) Kalatiestrategian taustaselvitykset


2010

89 (1-2010) Muikkukantojen kestävän käytön tehostaminen - ammattikalastuksen laajemman alueellisen lupajärjestelyn käytännön mahdollisuudet


2009

88 (3-2009) Kalastuslainsäädännön uudistamisen peruskartoitus

87b (2-2009) Test fishing with escape panel in the Gulf of Bothnia 2007
2008

85 (2-2008) Etelä-Savon virtavesien kalataloudellinen kunnostusohjelma

84 (1-2008) Vapaa-ajankalastustoiminta kalastuslain 11 § mukaisissa onki-, pilkki- ja viehekalastuskieltokohteissa

 

2007

83 (1-2007) Kymijoen alaosan koski- ja virtapaikkojen pohjanlaadut sekä lohen ja meritaimenen lisääntymisalueet

 

2006

81b (5-2006) National Control Strategy for Fisheries in Finland

79 (3-2006) Kalastusalan neuvontajärjestöjen arviointi. Kalatalouden Keskusliiton ja Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön valtionapuinen toiminta vuosina 2000-2004.

77 (1-2006) Toutain (Aspius aspius) Kymijoen alajuoksulla ja lajin hyödyntäminen kalastusmatkailussa

Nro 78 (2-2006) Saarinen Anu: Virtavesien kunnostukset Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla.
ISBN 952-453-259-X, ISSN 1236-7222


2005

Nro 76 Marjomäki Timo J, Muje Kari, Nykänen Mari, Urpanen Olli: Pyydysyksiköt ja sisävesikalastuksen säätely.
ISBN 952-5540-12-X, ISSN 1236-7222

Nro 75 Nykänen Mari, Muje Kari: Ammattikalastuksen uudenlaisen alueellisen säätelyjärjestelmän edellytykset sisävesillä - postikyselyselvitys ammattikalastajien ja osakaskuntien puheenjohtajien näkemyksistä.
ISBN 952-5540-11-1, ISSN 1236-7222


Nro 74 Kalatalaoudelliset tarkkailuvelvoitteet Suomessa vuonna 2003

Nro 73 Kirjavainen Jorma: Monnin palauttaminen Hämeeseen.
ISBN 952-99452-3-X, ISSN 1236-7222

Nro 72 Keränen Tuomas: Taimenkoski takapihalla.
ISBN 952-99452-2-1, ISSN 1236-7222


2004

Nro 71 Alaja Heikki, Keskinen Tapio, Marjomäki Tuomo: Kuhan ja siian viljely sekä hoito ja hyödyntäminen Etelä-Savossa.
ISBN 951-53-2625-7, ISSN 1236-7222

Nro 70 Marttinen Markku: Karjaanjoen vesistön kalasto ja sen seurannat.
ISBN 952-453-157-7, ISSN 1236-7222

Nro 69 Koivurinta Mikko, Hyytinen Lasse: Kalatalouden edistämisvarat Etelä-Savossa vuosina 1994-2001.
ISBN 951-53-2590-0, ISSN 1236-7222

 

2003

Nro 68 Ahonen Taavi: Elinkeinokalatalouden rakennetukien (KOR) vaikutukset Uudenmaan kalatalouteen vuosina 1995-2001.
ISBN 952-5359-08-5, ISSN 1236-7222

Nro 67 Tapaninen Markus: Kartoitus eri intressitahojen suhtautumisesta Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelmaan.
ISBN 952-3559-077, ISSN 1236-7222

Nro 66 Munne Pentti, Pursiainen Markku, Piironen Jorja, Kaijomaa Veli-Matti, Turunen Timo: Järvilohistrategia. Saimaan järvilohikannan säilymisen ja kestävän käytön turvaaminen.
ISBN 952-453-128-3, ISSN 1236-7222

Nro 65 Salonpää Leena: Kalan tuottajahinnat sekä ammattikalastuksen nykytila ja kehityshaasteet Pohjanmaan rannikolla.
ISBN 952-9881-21-5, ISSN 1236-7222

Nro 64 Rautavaaran joet taimenen ja harjuksen elinympäristönä.
Osa I Hammar Taina, Käkelä Ilpo, Huovila Juhani, Takkunen Timo: Happamuusselvitys kalaston kannalta.
Osa II Korsu Kai, Kiljunen Mikko, Karjalainen Juha, Syrjänen Jukka, Eloranta Anssi: Taimenen (Salmo trutta) ja harjuksen (Thymallus thymallus) mädin hautominen Rautavaaran seudun happamissa joissa.
ISBN 951-53-2505-6, ISSN 1236-7222

 

2002

Nro 63 Larjovuori Riitta-Liisa, Laiho Marko, Hakaste Tapio: Elämyksistä euroiksi - kalastusmatkailun nykytila Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä.
ISBN 951-2473-4, ISSN 1236-7222

Nro 62 Lähde Jukka, Huovinen Teemu: Lapväärtin-Isojokeen kudulle nouseva vaellussiika ja emokalaston perustaminen. Lapväärtin-Isojokeen karanneiden kirjolohien esiintyminen ja ravinto 2000.
ISBN 952-9881-20-7, ISSN 1236-7222

Nro 61a Penttilä Sirpa: Projektet för intesivt fiske i sjöarna i Nyland.
ISBN 952-453-081-3, ISSN 1236-7222

Nro 61 Penttilä Sirpa: Uudenmaan järvien tehokalastusprojekti.
ISBN 952-453-080-5, ISSN 1236-7222

Nro 60 Koivurinta Mikko: Vaelluskalojen lisääntymismahdollisuuksien parantaminen Kymijoessa.
ISBN 952-5287-09-2, ISSN 1236-7222

Nro 59 Mannonen Ari, Kirjavainen Jorma: Jokirapukantojen elvyttäminen Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
ISBN 951-53-2396-7, ISSN 1236-7222

Nro 58a Rekreationsfisket i Finland nu och i framtiden. Jord- och skogsbruksministeriets utvecklingsstrategi för fritidsfisket.
ISBN 952-453-066-X, ISSN 1236-7222

Nro 58 Virkistyskalastus Suomessa nyt ja tulevaisuudessa. Maa- ja metsätalousministeriön vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstratgia.
ISBN 952-453-065-1, ISSN 1236-7222

 

2001

Nro 57 Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kalatalousyksikkö: Tietoja Pohjois-Karjalan virtavesien kalastosta.
ISBN 9514-53-2357-6, ISSN 1236-7222

Nro 56a Lillsunde Iris: Havs- och kustfiskets miljöpåverkan i Skärgårdshavet och Bottenviken.
ISBN 952-453-051-1, ISSN 1236-7222

Nro 56 Lillsunde Iris: Meri- ja rannikkokalastuksen ympäristövaikutukset Saaristomerellä ja Selkämerellä.
ISBN 952-453-050-3, ISSN 1236-7222

Nro 55 Hudd Isa: Rakennetuetun elinkeinokalatalouden kannattavuus Pohjanmaan TE-keskuksen toiminta-alueella vuosina 1995-1999.
ISBN 951-53-2340-1, ISSN 1236-7222

Nro 54 Pohjois-Karjalan TE-keskuksen kalatalousyksikkö: Pohjois-Karjalan kalatalous vuosituhannen vaihteessa.
ISBN 951-53-2206-5, ISSN 1236-7222

Nro 53 Kalastuksen kehittäminen Pohjois-Savossa.
Osa I Muje Petri, Pursiainen Juha: Pohjois-Savon ammattikalastuksen nykytila ja kehittäminen.
Osa II Kosunen Kari, Lahti Erkki, Oksman Heikki, Takkunen Timo: Pohjois-Savon vapaa-ajan kalastuksen kehittäminen.
ISBN 951-53-2338-X, ISSN 1236-7222

Nro 52 Lempinen Pasi: Suomenlahden meritaimenkantojen suojelu- ja käyttösuunnitelma.
ISBN 952-453-040-6, ISSN 1236-7222

Nro 51 Poskiparta Mikko: Kalastuslain 11 §:n mukaisten kalastuskieltojen tulkinta ja toimivuus.
ISBN 952-453-036-8, ISSN 1236-7222

Nro 50 Koivurinta Mikko, Vähänäkki Pekka, Saura Ari: Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen kalataloudellisten velvoitetarkkailujen tuloksia - Kymijoen Hirvivuolle, Urpalanjoki.
ISBN 952-5287-06-8, ISSN 1236-7222

Nro 49b Finn Fisherman Project: Reguirements for fishing boats and vessels - navigation, safety, hygiene.
ISBN 951-53-2292-8, ISSN 1236-7222

Nro 49a Finn Fisherman-projektet: Krav för fiskebåtar och fiskefartyg - sjöfart, säkerhet, hygien.
ISBN 951-53-2291-X, ISSN 1236-7222

Nro 49 Finn Fisherman -projekti: Kalastusveneille ja -aluksille asetetut vaatimukset - merenkulku, turvallisuus, hygienia.
ISBN 951-53-2290-1, ISSN 1236-7222

 

2000

Nro 48 Wistbacka Ralf, Snickars Martin: Rannikkoläheisten pienvesistöjen asema kalojen kutupaikkoina Pohjanmaan rannikolla 1997-1998.
ISBN 952-453-021-X, ISSN 1236-7222

Nro 48a Wistbacka Ralf, Snickars Martin: De kustnärä småvattendragens status som fisklekplatser i Österbottens kustland 1997-1998.
ISBN 952-453-022-8, ISSN 1236-7222

Nro 47 Hyytinen Lasse, Kirjavainen Jorma, Lahti Erkki, Muhonen Jukka, Munne Pentti, Niemi Asko, Sipponen Matti, Mannonen, Aari, Halonen Timo: Kalataloushallinnon rapustrategia.
ISBN 952-453-018-X, ISSN 1236-7222

Nro 46 Abbors Tom: Maailman lohimarkkinoiden rakenne ja kehitysnäkymät.
Abbors Tom: The Structur and Development of the World Salmon Market.
ISBN 951-53-2207-3, ISSN 1236-7222

Nro 45 Saiha Markku: Lohen ammattikalastuksen nykytila.
ISBN 951-53-2256-1, ISSN 1236-7222

Nro 44 Kirjavainen Eija: Veden vilja virkistää ja työllistää. Kalatalous Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Päijät-Hämeessä.
ISBN 951-53-2189-1, ISSN 1236-7222

Nro 43 Kaakkois-Suomen TE-keskuksen kalatalousyksikkö: Kaakkois-Suomen vapaa-ajan kalatalouden kehittämisohjelma.
ISBN 951-53-2124-7, ISSN 1236-7222

 

1999

Nro 42 Hämeen TE-keskuksen kalatalousyksikkö: Elämyksiä kuhavesiltä ja rapurannoilta. Vapaa-ajankalatalouden kehittäminen Kanta-Hämeen, Pirkanmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
ISBN 951-53-2070-4, ISSN 1236-7222

Nro 41 Mäensivu Merja: Virkistyskalastustoiminta kalastuslain 11 §:n mukaisissa onki-, pilkki- tai viehekieltokohteissa.
ISBN 951-53-2055-0, ISSN 1236-7222

Nro 40 Niemi Asko: Etelä-Saimaan kalakantoja ja kalastusta koskevat selvitykset 1990-luvulla.
ISBN 951-53-2030-5, ISSN 1236-7222

Nro 39 Viitala Jukka, Laine Anne: Vaelluskalojen elvyttämismahdollisuudet Kemijoessa.
ISBN 951-53-2017-8, ISSN 1236-7222

Nro 38 Uudenmaan TE-keskuksen kalatalousyksikkö: Uudenmaan vapaa-ajan kalatalouden kehittämisohjelma vuosille 1999-2003/Nylands TE-central fiskerienheten: Utvecklingsprogram för åren 1999-2003 för fritidsfisket i Nyland.
ISBN 951-53-1983-8, ISSN 1236-7222

Nro 37 Keskinen Tapio, Marjomäki Timo J, Valkeajärvi Pentti, Salonen Seppo, Helminen Harri: Kuhakantojen hoito Keski-Suomessa. Nykytila ja kehityssuunitelma.
ISBN 951-53-1936-6, ISSN 1236-7222

Nro 36 Kohvakka Merja: Rapumatkailu Suomessa yrittäjien näkökulmasta.
ISBN 951-53-1935-8, ISSN 1236-7222

Nro 35 Koivurinta Mikko, Vähänäkki Pekka: Kalastus ja saaliit Kaakkois-Suomen merialueella vuonna 1997.
ISBN 951-53-1931-5, ISSN 1236-7222

1998

Nro 34 Kitti Jouni (toim.): Kalastuslainsäädäntöä saamenkielellä.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 33 Pyykkönen Ari: Pohjois-Savon kalastusalueiden toiminta-analyysi.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 32 Lehtinen Esko: Keski-Suomen vapaa-ajankalastuksen kehittämisohjelma 1998-2002.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 31 Salonen Seppo, Koivisto Sanna, Lappalainen Janne, Ohra-aho Päivi, Somppi Kimmo: Siianpoikasten merkasvatus verkkokasseissa.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222
Salonen Seppo, Korvonen Pasi, Lerche Olof, Rajasilta Marjut: Siian istutuspoikasten tuottaminen verkkokasseissa lisäravinnon ja valon avulla.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

1997

Nro 30 Bylund Göran: Provsumpning av fisk i Öjasjön: En effektundersökning.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 29 Latvala Jyrki, Keskinen Tapio, Koskiniemi Jarmo: Harjus Lapväärtin-Isojoen alueella.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 28 Salo Hannu: Säännöstelyn vaikutus Ahtärinjärven, Väliveden ja Hankaveden hauki-, muikku- ja rapukantaan.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 27 Käyhkö Anne, Muje Petri: Vajaakäytetyn sisävesikalan saatavuus Järvi-Suomessa.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 26 Lehtovuori Hannu: Purotaimenen levinneisyys ja siihen vaikuttavia tekijöitä Vaasan läänin alueella.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

1996

Nro 25 Roinila Pirkko, Räikkönen Pirjo: Kalan kompostointi ja kalakompostin käyttö lannoitteena.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 24 Somppi Kimmo: Vapaa-ajankalastus Hämeen läänissä.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 23 Kirjavainen Jorma: Hämeen ravunviljelyopas.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 22 Hakaste Tapio: Seuranta kannattaa. Käsikirja kalastusalueille.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 21 Rannikko Petri: Kalatalouden yritystuet ja projektirahoitus Mikkelin läänissä vuosina 1987-1993.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 20 Rannikko Petri: Perustietoja Mikkelin läänin kalataloudesta.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

1995

Nro 19 Linder Jukka: Kalastusalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat ja niiden mukainen toiminta Uudellamaalla.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 18 Takkunen Timo, Setälä Jari: Kala Kuopiolaisissa marketeissa.
Lahti Erkki: Pohjois-Savon rapuvesien hoitostrategia vuoteen 2000.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 17 Lehtinen K-J, Tana J, Mattson K, Engström C, Grotell C, Vartiainen T: Kalanviljelystä aiheutuvat ympäristövaikutukset sekä ekologinen perusta niiden vähentämiseksi.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 16 Himberg Mikael: Sikens biologi och lekplatser i Skärgårds- och Bottenhavet.
Nuotio Eeva, Koskiniemi Jarmo: Purotaimenselvitys.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 15 Koskivaara Mari: Kalojen loisten käyttö vesistöjen tilan seurannassa.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 14 Valkeajärvi Pentti, Raatikainen Markku: Siikaistutusten tuloksellisuus Päijänteessä 1980-luvulla.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 13 Rahikainen Mika: Kalataloudellisten velvoitetarkkailujen ongelmia ja kehittämisvaihtoehtoja Uudenmaan läänissä.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 12 Somppi Kimmo: Hoitokalastusopas.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

1994

Nro 11 Klein Paul: Vierasaineet Hämeen kaloissa.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 10 Lahti Erkki, Takkunen Timo: Kalastus ja kalansaalis Suvasvedellä vuonna 1993.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 9 Kovanen Jarmo, Latikka Anna-Leena, Sipponen Matti: Keitele-Päijänne kanavareitti: Kalataloudellisen velvoitehoidon mahdollisuudet.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 8 Sipponen Matti: Kalatalouden tuotanto-, työllisyys ja tulovaikutukset Keski-Suomessa.
Sipponen Matti, Honkanen Veijo: Vapaa-ajan kalastuksen pyyntiponnistus ja saalis Keski-Suomessa vuonna 1992.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 7 Honkanen Veijo: Siirtoistutukset taudittomilla ravuilla Keski-Suomessa kesällä 1992.
Halonen Päivi: Rapuistutukset Keski-Suomessa ja niiden tuloksellisuuden seuranta vuonna 1993.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 6 Kirjasniemi Jussi, Valkeajärvi Pentti: Alamittaisten taimenten selviäminen troolausrasituksesta Päijänteellä ja Päijänteen troolikalastus.
Laitinen Markku: Alamittaisten taimenten fysiologinen toipuminen troolausrasituksesta.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 5 Karjalainen Markku, Pöyhönen Heli, Toivola Kalervo. Kalatalouden merkitys maaseutuelinkeinona Oulun läänissä.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 4 Kirjavainen Jorma: Ravunviljelyn kehittäminen Hämeessä.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

1993

Nro 3 Rannikko Leena, Rannikko Petri: Varsinais-Suomen raputalousselvitys.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 2 Lehtinen Heikki, Aaltonen Raija: Ammattikalastus ja sen kehittäminen Hämeen läänissä.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222

Nro 1 Nikiforow Mikael: Uudenmaan läänin raputalousselvitys ja rapukantojen elvytyssuunnitelma.
ISBN 951-53-1763-0, ISSN 1236-7222