Porsaiden kastraatiosta luopumisen vaikutukset Suomen sikaketjussa (Karjupossu)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), Helsingin Yliopisto
Vastuututkija: Jarkko Niemi (Luke)
Kokonaisrahoitus: 315 000 €
Hankeaika: 1.3.2023-31.5.2026

Karjuporsaat kastroidaan, koska osalla sukukypsäksi lihasiaksi kasvatettavista karjuista esiintyy karjunhajua. Osa ihmisistä kokee karjunhajun epämiellyttävänä ja voi sen vuoksi karttaa sianlihan käyttöä. Monessa Euroopan maassa karjujen kastroinnista ollaan luopumassa, ja kastraatio tullaan todennäköisesti kieltämään myös Suomessa siirtymäajan jälkeen. Vaihtoehtona kastraatiolle on joko karjuporsaiden kasvattaminen lihasiaksi, haisevien ruhojen tunnistaminen ja erottaminen jalostuksessa tai rokottaminen karjun hajua vastaan. Molemmat vaihtoehdot aiheuttaisivat merkittäviä muutoksia sianlihan tuotantoketjussa (mm. ruokinta, eläinryhmät, kasvatustavat, eläinlogistiikka).

Jotta kastraatiosta luopuminen onnistuisi, on selvitettävä vaihtoehtoisten toimintatapojen hyötyjä ja haittoja suomalaisessa sikaketjussa. Tämä on tärkeää, jotta kastraatiosta luopumisesta johtuva suuri muutos ei romahduttaisi suomalaisen sikatalouden taloudellisia toimintaedellytyksiä ja heikentäisi sikojen hyvinvointia. Tämän hankkeen tavoitteena on selvittää, millaisia tuotannonhallintaan, sikojen terveyteen ja hyvinvointiin ja talouteen kohdistuvia vaikutuksia olisi sillä, jos siirryttäisiin perinteisestä kastraatiosta karjujen kasvatukseen.

Hankkeen alussa kootaan yhteen tutkimustieto, joka käsittelee leikkojen, karjujen ja immunokastroitujen sikojen kasvatusta, terveyttä ja hyvinvointia, ruhon laatua, lihan jalostusta, kulutusta sekä haisevien ruhojen tunnistusmenetelmiä. Hankkeeseen rekrytoidaan sikatiloja, joilla tutkitaan Suomessa yleisten sikalinjojen karjujen ja leikkojen kasvatusta. Tiloilla seurataan sikojen päiväkasvuun, rehunkulutukseen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä mittareita, teurastuloksia ja muita tuotantotuloksista. Karjunhajun esiintyvyys lihassa selvitetään. Lopuksi arvioidaan karjuporsaiden kastraation vaihtoehtojen taloudelliset ja tuotannolliset vaikutukset tuotantoketjussa. Tuloksista viestitään niitä käytäntöön vieville yrityksille ja sikatiloille.