Arktista humalaa pelloilta panimoille (Panimohumala)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Merja Hartikainen (Luke)
Kokonaisrahoitus: 381 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-31.3.2025

Pienpanimoiden artesaanioluiden myötä suomalainen olutkulttuuri on muuttunut ja kiinnostus suomalaisen aromihumalan käyttöön käsityöläisoluissa ja kausituotteissa on kasvanut. Suomen pitkän päivän olosuhteissa keskieurooppalaiset humalalajikkeet kukkivat usein vasta syyskuun alussa, jolloin satoa ei ennätä muodostua. Sen sijaan suomalaisten humalien on tiedetty tuottavan satoa ja niiden esiintyvän yhä puutarhoissa eri puolilla Suomea. Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkinut 1000 suomalaista humalaa, joista 21 geneettisesti ainutlaatuista ja oluen teon kannalta kemiallisilta ominaisuuksiltaan lupaavaa kasvikantaa on valittu viljelytutkimuksiin. Koeviljelyalat on perustettu Kaarinaan, Kurejoelle ja Tervolaan.

Tämä hanke on jatkotutkimuksiin valittujen humalien kantavertailukoe, jonka tavoitteena on valita 5-7 humalaa lajikkeeksi. Lajikevalinta edellyttää humalien agronomisten, ulkoisten tuntomerkkien, kasvurytmiin liittyvien, viljelyhistoriatiedon, kemiallisten sekä aistinvaraisten ominaisuuksien analysointia. Hankkeessa myös havainnoidaan koeviljelyaloilla esiintyvät kasvitaudit ja tuholaiset sekä selvitetään kasvikantojen taudinkestävyyttä. Parhaista humalista tehdään oluenpanokokeet.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan varmennetun taimituotannon prosessit, ylläpidetään valittujen kasvien mikroviljelmiä ja tuotetaan lajikeaitoa ja kasvitautitestattua taimimateriaalia taimistoille. Lajikkeista laaditaan esitteet.

Humala on uusi viljelykasvi suomalaisessa peltoviljelyssä ja tietoa integroidusta kasvinsuojelusta ei suomalaisista olosuhteista ole. Hankkeessa selvitetään koealoilla esiintyvät kasvitaudit ja tuholaiset ja kehitetään integroitua kasvinsuojelua Suomen olosuhteisiin. Hankkeen ansioista humalan viljely ja oluenpano suomalaisella aromihumalalla voi alkaa. Taimistoilla on tarjottavana tutkittuja, aromeiltaan erilaista lajikkeita viljelijöille. Hanke vastaa 2010-luvulta alkaneeseen suureen suomalaisen humalan kysyntään. Koeviljelyn parhaat humalakannat tullaan valitsemaan geenivarasäilytykseen, mikä mahdollistaa viljelyn kehittämistä jalostamalla jatkossa.