Maa- ja metsätalousministeriö työpaikkana

Maa- ja metsätalousministeriö, Hallituskatu 3.

Maa- ja metsätalousministeriö on asiantuntijaorganisaatio. Meillä työskentelee paljon muun muassa maa- ja metsätaloustieteiden, oikeus- ja hallintotieteiden sekä eläinlääketieteen huippuosaajia. Henkilöstöstämme noin 8 % toimii eritasoisissa esimiestehtävissä, noin 68 % asiantuntijatehtävissä ja noin 24 % avustavissa tehtävissä. Noin kolme neljäsosaa henkilöstöstämme on suorittanut korkeakoulututkinnon.

Monet maa- ja metsätalousministeriön tehtävistä liittyvät säädösvalmisteluun, hallinnonalan ohjaukseen sekä EU- ja kansainväliseen yhteistyöhön. Asiantuntijatehtävämme ovat monipuolisia ja niissä on erinomaiset mahdollisuudet kehittää ammatillista osaamista.

Maa- ja metsätalousministeriön avoimet työpaikat Valtiolle.fi-palvelussa

Erityisasiantuntija
Maa ja metsätalousministeriön avoimet työpaikat Valtiolle.fi-palvelussa valtiolle.fi 14.6.2024 10.09

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus maa- ja metsätalousministeriössä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat toimivan ja hyvinvoivan työyhteisön tukipilareita. Maa-ja metsätalousministeriössä edistetään tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta suunnitelmallisesti.

Henkilöstöpoliittinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2023-2024​

MMM:n tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelman toiminnallinen suunnitelma – päivitetty 9/2023

Katso myös

Maa- ja metsätalousministeriö LinkedInissä

Valtiolle.fi avoimet virat/tehtävät

Harjoittelijana maa- ja metsätalousministeriön viestintäyksikössä

Maa- ja metsätalousministeriön avoimet työpaikat Valtiolle.fi -palvelussa (RSS)