Luonto, ilmasto ja geenivarat

Luonnonvarojen kestävä käyttö, hoito ja suojelu mahdollistavat yhteiskuntamme toiminnan myös tulevaisuudessa.

 • llmasto- ja energiapolitiikka »

  Ilmasto– ja energiapolitiikka määrittelee yhteiset tavoitteet ilmastonmuutoksen hillinnälle ja sopeutumiselle.

 • Ilmastonmuutokseen sopeutuminen »

  Sopeutumisella ehkäistään tai lievennetään ilmastonmuutoksen kielteisiä ja hyödynnetään myönteisiä vaikutuksia.

 • Maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuus »

  Hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteen saavuttaminen vaatii merkittäviä ja nopeita energiasektorin ja liikenteen päästövähennystoimia, mutta myös maankäyttösektorin päästöjen vähentämistä sekä hiilinielujen ja -varastojen vahvistamista.

 • Luonnon monimuotoisuus »

  Luonnon monimuotoisuus tarkoittaa elämän kirjoa geneettisellä, lajien ja elinympäristöjen tasolla. Sen köyhtymisen pysäyttäminen on maailmanlaajuinen tavoite.

 • Geenivarat »

  Geenivarojen suojelulla turvataan viljelykasvien, kotieläinten, metsäpuiden ja kalojen perinnöllinen monimuotoisuus.

 • Vieraslajit »

  Vieraslajit ovat lajeja, jotka ovat levinneet uudelle alueelle ihmisen mukana. Haitallisia vieraslajeja torjutaan lainsäädännön sekä hallintasuunnitelmien avulla.

 • Suot ja turvemaat »

  Suomen maapinta-alasta noin kolmannes on soita ja turvemaita. Ne ovat merkittävä kansallinen luonnonvara, joiden suojelu ja kestävä käyttö mahdollistavat niiden monipuolisen hyödyntämisen.

 • Bioenergia »

  Bioenergialla on merkittävä rooli Suomen uusiutuvan energian tavoitteen saavuttamisessa. Bioenergian osuus koko Suomen energiankäytöstä on noin neljännes.