Vieraslajiasioiden neuvottelukunta 2023-2027

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan logo.Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa asioissa. Neuvottelukunta on laajapohjainen ja eri sektorit yhteen kokoava asiantuntijaelin, joka käy keskustelua, välittää tietoa ja viestii kansallisista, EU-tason ja kansainvälistä vieraslajikysymyksistä, seuraa ja edistää vieraslajeja koskevan lainsäädännön toimeenpanoa, tukee vieraslajilinjausten valmistelua EU-tason yhteistyössä sekä koordinoi toimenpiteiden kehittämistä vieraslajien torjumiseksi. Painopiste vieraslajiasioissa on ennakoiva vieraslajitorjunta ja siihen liittyvä tietoisuuden ja osaamisen kasvattaminen vieraslajeista aiheutuvista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti

  • vahvistaa, edistää ja kehittää monipuolista ja eri kohderyhmät tavoittavaa tiedotusta ja viestintää vieraslajiasioista,
  • edistää, seurata sekä kehittää vieraslajeihin liittyvän EU:n ja kansallisen vieraslajilainsäädännön toimeenpanoa,
  • edistää haitallisiin vieraslajeihin kohdistuvia torjuntatoimia ja niiden vaikuttavuutta,
  • tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja laatia ohjeistuksia vieraslajien aiheuttamien riskien ja haittojen torjumiseksi,
  • edistää vieraslajien seurantaa ja sen kehittämistä sekä EU-raportoinnin valmistelua,
  • edistää kansallisen vieraslajiportaalin käytettävyyttä ja vieraslajitietojen ajantasaisuutta,
  • tukea kansallisten vieraslajilinjausten valmistelua sekä Suomen toimintaa EU:n ja kansainvälisissä vieraslajiasioissa,
  • tunnistaa tutkimustarpeita ja tehdä ehdotuksia vieraslajitutkimuksen kehittämiseksi,
  • tehdä ehdotuksia vieraslajiasioihin liittyvän rahoituksen kehittämiseksi sekä
  • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tehtäviinsä liittyen.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan jäsenet edustavat vieraslajien tutkimukseen, seurantaan ja leviämisen estämiseen liittyviä tahoja, kuten viranomaisia, tutkimuslaitoksia, alueellisia toimijoita ja järjestöjä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 29 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Neuvottelukunta voi kuulla asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita. Valtioneuvosto asetti neuvottelukunnan toimikaudeksi 1.11.2023–31.12.2027.

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, ympäristöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö Puhelin:0295162259   Sähköpostiosoite: