FI SV

Vieraslajiasioiden neuvottelukunta

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan logo.Vieraslajiasioiden neuvottelukunta toimii kansallisena asiantuntijaelimenä vieraslajeja koskevissa asioissa. Neuvottelukunta on laajapohjainen ja eri sektorit yhteen kokoava asiantuntijaelin, joka seuraa ja edistää vieraslajeja koskevan lainsäädännön toimeenpanoa, käy keskustelua, välittää tietoa ja viestii kansallisista, EU-tason ja kansainvälistä vieraslajikysymyksistä, tukee vieraslajilinjausten valmistelua EU-tason yhteistyössä sekä koordinoi toimenpiteiden kehittämistä vieraslajien torjumiseksi. EU-tason ja kansallisen vieraslajilainsäädännön tultua voimaan painopiste vieraslajiasioissa on vuodesta 2016 siirtynyt kansallisen vieraslajistrategiasta lainsäädännön toimeenpanoon sekä tiedottamiseen vieraslajeista aiheutuvista riskeistä ja niiden hallinnasta.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan tehtävänä on erityisesti

  • edistää, seurata sekä kehittää EU:n ja kansallisen vieraslajilainsäädännön toimeenpanoa,
  • edistää monipuolista ja eri kohderyhmät tavoittavaa tiedotusta ja viestintää vieraslajiasioista,
  • edistää haitallisiin vieraslajeihin kohdistuvia torjuntatoimia ja niiden vaikuttavuutta,
  • tehdä ehdotuksia toimenpiteiksi ja laatia ohjeistuksia vieraslajien aiheuttamien riskien ja haittojen torjumiseksi,
  • edistää vieraslajien seurantaa ja sen kehittämistä sekä EU-raportoinnin valmistelua,
  • edistää kansallisen vieraslajiportaalin käytettävyyttä ja vieraslajitietojen ajantasaisuutta,
  • tukea kansallisten vieraslajilinjausten valmistelua sekä Suomen toimintaa EU:n ja kansainvälisissä vieraslajiasioissa,
  • tunnistaa tutkimustarpeita ja tehdä ehdotuksia vieraslajitutkimuksen kehittämiseksi,
  • tehdä ehdotuksia vieraslajiasioihin liittyvän rahoituksen kehittämiseksi sekä
  • tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja tehtäviinsä liittyen.

Laajapohjaisen neuvottelukunnan jäsenet edustavat vieraslajien tutkimukseen, seurantaan ja leviämisen estämiseen liittyviä tahoja, kuten viranomaisia, tutkimuslaitoksia, alueellisia toimijoita ja järjestöjä. Neuvottelukuntaan kuuluu puheenjohtajan lisäksi 28 muuta jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Maa- ja metsätalousministeriö asettaa neuvottelukunnalle sihteeristön. Lisäksi neuvottelukunta kuulee asiantuntijoina eri alan käytännön toimijoita. Valtioneuvosto on asettanut neuvottelukunnan viisivuotiskaudelle vuosiksi 2018 - 2023.

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan asettamispäätös
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokoonpano (päivitetty 16.6.2022)

Neuvottelukunnan esityksiä ja kannanottoja

Vieraslaji on ikävä tuliainen – Päivitetyt ohjeet matkailijoille ja verkkokauppojen käyttäjille (13.12.2019)
Maa aineksen mukana kulkeutuvien vieraslajien leviämisen ehkäisy – Ohjeita kotipuutarhureille ja taloyhtiöille (20.8.2019)
Tiedote: Kurtturuusu – miten tunnistan ja torjun?

Kokoustiivistelmät

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 24.1.2023

Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 6.9.2022
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 16.3.2022
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 14.12.2021
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 14.9.2021
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 16.3.2021
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 15.12.2020
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 15.9.2020
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 10.3.2020
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 13.12.2019
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 17.9.2019
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 12.3.2019
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 4.12.2018
Vieraslajiasioiden neuvottelukunnan kokous 18.9.2018

 

 

Lisätietoja

Johanna Niemivuo-Lahti, ympäristöneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162259