FI SV EN

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta


Tuontivaatimukset

Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä ja eläimistä saatavista tuotteista, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Näitä ovat mm. eläinten nahat ja vuodat, metsästysmuistot, villat ja höyhenet ja sulat sekä tietyt lannoitteet ja eläinten rehut. Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnilla tarkoitetaan tuontia EU:n ulkopuolisista maista ("kolmannet maat") EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on sivutuotteiden tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi. Tällaisia maita ovat muun muassa Norja ja Sveitsi.

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita säätelee EU:n sivutuoteasetus. Sivutuotteiden tuontivaatimukset ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat tuontivaatimukset koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. Sivutuotesäädöksissä asetetaan tuontivaatimuksia myös eräille muille kuin elämistä saataville tuotteille, jotka kuitenkin voivat aiheuttaa eläintautien leviämisen vaaraa. Näitä ovat mm. heinät ja oljet. Sivutuotteiden tuontivaatimuksissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat vaatimuksensa (esimerkiksi kansallinen lupavaatimus) ko. sivutuotteen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia sivutuotteita ovat muun muassa tutkimusnäytteet sekä kaupalliset ja diagnostiset näytteet.

Valvonta

Kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien rajatarkastusasemien kautta (ns. eläinlääkinnällinen rajatarkastus). Rajalla suoritettavassa virallisessa valvonnassa varmistetaan, että EU:n alueelle tuotavat sivutuotteet täyttävät niille asetetut tuontivaatimukset. Virallisessa valvonnassa hyväksytty kolmasmaatuontierä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saattaa markkinoille koko EU:n alueella. Lisäksi tuontivaatimuksena osalle sivutuotteista on, että ne toimitetaan suoraan hyväksyttyyn laitokseen eli ne on kanavoitava.

Suojapäätökset

Jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin riskitekijä, joka suoraan tai ympäristön välityksellä mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille, komissio asettaa väliaikaisia tuontirajoituksia eli antaa suojapäätöksen.

Lisätietoja

Sivutuotteiden tuonti kolmansista maista (Ruokavirasto)

Komission antamat tuontia rajoittavat suojapäätökset

Virallinen valvonta (ns. eläinlääkinnällinen rajatarkastus) tuonnissa kolmansista maista (Ruokavirasto)

 

Lisätietoja

Leena Salin, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162412   Sähköpostiosoite: