Lainsäädäntö

Näillä sivuilla esitellään maa- ja metsätalousministeriön toimialaa koskevia lakeja ja asetuksia. 

Voimassa oleva maataloutta, elintarvikkeita, eläimiä ja terveyttä, kalastusta, riistanhoitoa ja poroja, maaseutua ja rakentamista, metsiä, maanmittausta ja paikkatietoja, vesivaroja sekä ympäristöä koskeva keskeinen lainsäädäntö on koottu sivuille aiheittain.

Maa- ja metsätalousministeriö ei vastaa lainsäädännön internetversiossa mahdollisesti olevien virheiden tai puutteiden aiheuttamista vahingoista. Osa säädöksistä on maa- ja metsätalousministeriön päivittämiä. Valtion säädöskokoelmassa ilmestyneet julkaisut on linkitetty Finlex tietokantaan, jonka kautta yksittäistietojen haku tapahtuu.

Hallinonalan keskeinen lainsäädäntö

Maa- ja metsätalousministeriötä ja sen toimialaa koskevat keskeiset lait ja asetukset on ryhmitelty aiheittain ja linkitetty valtion Finlex-säädöstietopankkiin

Maa- ja metsätalousministeriön määräyskokoelmassa on julkaistu yleiseltä merkitykseltään vähäiset ministeriön asetukset. Asetukset on luettavissa Finlax-säädöstietopankista kohdasta viranomaiset.

 

Muualla verkossa