Nurmesta proteiinia valkuaistäydennysrehuihin ja elintarvikkeisiin (NurmiProteiini)

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke), VTT
Vastuututkija: Marketta Rinne (Luke)
Kokonaisrahoitus: 250 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-31.3.2025

NurmiProteiini-hankkeessa kehitetään menetelmiä elintarvikekelpoisen proteiinin tuottamiseen nurmibiomassasta. Tavoitteena on pystyä hyödyntämään nurmivalkuaista yksimahaisten kotieläinten ja myös suoraan ihmisten ravitsemuksessa. Suomen maatalous ja elintarvikeomavaraisuus on pitkälti nojannut nautakarjatuotantoon, mutta nautojen määrän vähentyessä nurmien hyödyntämistä on ajateltava uudella tavalla. Hanke pyrkii säilyttämään korkean kansallisen elintarvikeomavaraisuuden, ylläpitämään ja kehittämään nurmen viljelyä sen tuottamine ekosysteemipalveluineen sekä tuomaan maatiloille ja maatalous- ja elintarvikealan yrityksille aivan uudenlaista liiketoimintaa.

Nurmi on pohjoisissa viljelyolosuhteissa satovarma kasvi, josta saadaan korkeimmat energia- ja proteiinisaannot hehtaaria kohti ja jonka sisältämä proteiini on ravitsemuksellisesti hyvälaatuista. Lisäksi sen viljely sitoo maahan hiiltä, parantaa maan mururakennetta sekä veden- ja ravinteiden pidätyskykyä. Nurmiviljely siis sekä hillitsee ilmastonmuutosta että auttaa maataloutta sopeutumaan siihen.

NurmiProteiini-hankkeen ensisijaisena tavoitteena on osoittaa, että nurmesta pystytään erottamaan teknisesti ja taloudellisesti kannattavasti laadultaan ja määrältään rehu- ja elintarvikekäyttöön soveltuvia valkuaisfraktioita. Tutkimustyö keskittyy sopivan raaka-aineen valintaan, toimivan prosessointiketjun kehittämiseen ja pilotointiin sekä tuotetun nurmiproteiinin ominaisuuksien testaamiseen. Samalla selvitetään mitä antinutrientteja raaka-aineesta tulisi tunnistaa. Hankkeen toteuttavat Luke, VTT, Valio ja Atria.

Hanke tuottaa uutta tutkimustietoa pohjoisten nurmilajien soveltuvuudesta valkuaistäydennysrehujen ja elintarvikkeiden raaka-aineeksi. Onnistuessaan hanke parantaa Suomen valkuaisomavaraisuutta ja lisää ruokajärjestelmän kokonaiskestävyyttä. Se myös tarjoaa suomalaisille maatalousyrityksille uusia liiketoiminta- ja vientimahdollisuuksia osaamisen, laitteiden, prosessipanosten ja elintarvikkeiden muodossa.