Kalastus Ahvenanmaalla ja Lapin rajajoilla

Kalastettaessa Ahvenanmaalla, Teno-, Näätämö- ja Torniojoella tulee huomioida alueiden erityispiirteet. Ylä-Lapin vesistöjen alueelle tuotavien veneiden, kanoottien sekä kaikkien kalastusvälineiden- ja tarvikkeiden tulee olla täysin kuivia tai desinfioituja ennen niiden käyttämistä näillä vesistöalueilla.

Ahvenanmaa

Kalastusta Ahvenanmaalla säätelee maakunnan oma kalastuslaki. Ahvenanmaalla kaikkeen kalastukseen, myös onkimiseen ja pilkkimiseen, tarvitaan aina kalastusoikeuden haltijan lupa. Ahvenanmaalla kalastavat ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kalastuksenhoitomaksua.

Pesivien lintujen suojelemiseksi on rannoilta tapahtuva uistinkalastus kielletty 15.4. – 15.6. välisenä aikana. Myös kalojen alamittasäännökset poikkeavat muun Suomen säännöksistä.

Tenojoki

Tenojoen kalastuspiirin alueella on voimassa Suomen ja Norjan välinen yhteinen sopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö.

Lapin ELY-keskus ja Finnmarkin Fylkesman voivat yhdessä päättää turistikalastajia koskevista kalastusasioista, mikäli kalakantojen tila ja kalastuksen harjoittaminen niin vaativat. Nämä neuvottelut käydään norjalaisten kanssa yleensä vuosittain tammikuun aikana. Neuvotteluissa voidaan sopia muun muassa turistikalastajien kalastusajoista, rauhoitusalueista sekä kalastuslupien hinnoista.

Näätämöjoki

Näätämöjoen virkistyskalastusalueelle tulee ostaa erillinen kiintiöity kalastuslupa. Kalastusaika on kesäkuun 1. päivästä elokuun 20.päivään asti.

Lisätietoja

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, erätalousyksikkö 0295162152