Kalastus Ahvenanmaalla ja Lapin rajajoilla

Kalastettaessa Ahvenanmaalla, Teno-, Näätämö- ja Torniojoella tulee huomioida alueiden erityispiirteet. Ylä-Lapin vesistöjen alueelle tuotavien veneiden, kanoottien sekä kaikkien kalastusvälineiden- ja tarvikkeiden tulee olla täysin kuivia tai desinfioituja ennen niiden käyttämistä näillä vesistöalueilla.

Ahvenanmaa

Kalastusta Ahvenanmaalla säätelee maakunnan oma kalastuslaki. Ahvenanmaalla kaikkeen kalastukseen, myös onkimiseen ja pilkkimiseen, tarvitaan aina kalastusoikeuden haltijan lupa. Ahvenanmaalla kalastavat ei kuitenkaan tarvitse suorittaa kalastuksenhoitomaksua.

Pesivien lintujen suojelemiseksi on rannoilta tapahtuva uistinkalastus kielletty 15.4. – 15.6. välisenä aikana. Myös kalojen alamittasäännökset poikkeavat muun Suomen säännöksistä.

Tenojoki

Tenojoen ja Inarinjoen rajajokialueella on voimassa Suomen ja Norjan välinen yhteinen kalastussopimus ja siihen liittyvä kalastussääntö.

Maa- ja metsätalousministeriö ja Norjan Energia- ja Ympäristöministeriö voivat yhdessä päättää muutoksista kalastussääntöön, mikäli kalakantojen tila sen sallii tai sitä vaatii. Asiaa koskevat neuvottelut on käytävä norjalaisten kanssa vuosittain niin, että muutokset saadaan sovittua huhtikuun alkuun mennessä. Neuvotteluissa voidaan sopia muun muassa muutoksista kalastusaikohin, pyydysten rakenteeseen tai muihin asioihin, joista on säädetty kalastussäännössä. Tenojoen kalastusta varten tulee ostaa erillinen kiintiöity kalastuslupa. Lapin ELY-keskus myy lupia nettiosoitteessa www.tenonkalaluvat.fi. Lupakaupasta on linkki myös Norjan puoleiseen lupakauppaan, mistä on myös mahdollista ostaa kalastuslupia Tenolle.

Kalastussäännöstä poikkeavat määräykset vuosiksi 2020-2021

Näätämöjoki

Näätämöjoen virkistyskalastusalueelle tulee ostaa erillinen kiintiöity kalastuslupa, joita myy metsähallitus osoitteessa www.eraluvat.fi. Kalastusaika on kesäkuun 1. päivästä elokuun 20. päivään asti.

Tornionjoki

Tornion- ja Muonionjoen rajajokialueella on voimassa Suomen ja Ruotsin yhteinen kalastussääntö, joka on osa maiden välistä rajajokisopimusta. Kalastussääntö kertoo mm. pyyntiajat, sallitut ja kielletyt pyyntitavat ja pyydykset sekä kalastuspaikat.

Lohen vapakalastus alkaa kesäkuun 1. päivänä ja jatkuu elokuun loppuun saakka. Lohenkalastuksen viikkorauhoitus on voimassa sunnuntaista klo 19.00 maanantaihin klo 19.00. Vavalla ja vieheellä kalastettaessa sallitaan yhden lohen pyytäminen ja saaliiksi ottaminen kalastajaa ja vuorokautta kohti. Taimen on rauhoitettu, Kilpisjärven luusuasta alavirtaan saaliiksi saadut taimenet on välittömästi laskettava takaisin veteen elävänä tai kuolleena.

Lohen kalastuksessa vapavälinein tarvitaan Tornionjoen, Muonionjoen ja Könkämäenon yhteislupa. Lupa tarvitaan lohenkalastuksen koko Suomen puoleisella rajajoella Kilpisjärvelle saakka. Ruotsin puolella lupa oikeuttaa lohen kalastukseen vain osalla rajajokea. Suomen puolella lohta ei voi kalastaa muilla luvilla. Yhteisluvassa mukana olevilla vesialueilla saa kalastaa myös muita lajeja kuin lohta. Yhteislupaan kuulumattomilla alueilla Suomen puolella lupa oikeuttaa ainoastaan lohen kalastuksen, muiden lajien pyyntiin tarvitaan kalastusoikeuden haltijan lupa.

Kalastussäännöstä poikkeavat määräykset ajalla 1.6.2020-31.5.2021

 

Lisätietoja

Tapio Hakaste, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162152   Sähköpostiosoite: