FI SV EN

Neuvosto

EY:n perustamissopimuksen mukaan neuvosto päättää komission ehdotuksesta yhteisen maatalouspolitiikan säännöistä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa. Neuvostoon kuuluvat jäsenvaltioiden ministerit ja se kokoontuu kymmenessä eri kokoonpanossa käsiteltävästä asiasta riippuen.

Maatalous- ja kalastusministerit kokoontuvat keskimäärin kerran kuukaudessa maatalous- ja kalastusneuvoston istuntoihin, jotka pidetään muulloin Brysselissä, paitsi huhti-, kesä- ja lokakuussa Luxemburgissa. Neuvosto tekee ratkaisunsa määräenemmistöllä yhteispäätösmenettelyssä Euroopan parlamentin kanssa.

Muualla verkossa

Euroopan unionin neuvoston kotisivut