EU-asioiden komitea

EU-asioiden komitea on ministeriöiden, tasavallan presidentin kanslian, oikeuskanslerin viraston, Suomen Pankin ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen edustajista koostuva yhteistyöelin, joka käsittelee laajakantoisia ja useita ministeriöitä koskevia EU-asioita, kuten Euroopan komission työohjelmaan vaikuttamista. Komitea käsittelee lisäksi asiat, joista ei ole päästy yksimielisyyteen jaostokäsittelyssä. Lisäksi komitea päättää EU:n toimielimiin ja virastoihin lähetettävistä kansallisista asiantuntijoista. Komitean puheenjohtajana on valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston päällikkö eli EU-asioiden valtiosihteeri.