EU-asioiden komitea

EU-asioiden komitea toimii neuvoa-antavana ja sovittelevana elimenä EU-asioiden yhteensovittamisessa. Komitea käsittelee poliittisesti, taloudellisesti ja oikeudellisesti merkittävien EU-asioiden ja useita ministeriöitä koskevien laajakantoisten asioiden lisäksi asiat, joista ei ole päästy yksimielisyyteen jaostokäsittelyssä. Komitean puheenjohtaja on EU-asioiden valtiosihteeri. Jäsenet ovat pääsääntöisesti ministeriöiden kansliapäälliköitä. Yleensä komitea kuitenkin kokoontuu varajäsenistä koostuvassa kokoonpanossa.