Vapaa-ajankalastus

Suomessa on mahdollisuus harjoittaa vaihtelevissa ympäristöissä eri kalalajien kalastusta. Vuosittain noin 1,5 miljoona henkeä kalastaa maamme vesillä. Vapaa-ajankalastus on suomalaisten tärkein toiminnallinen luontoharrastus.

Vapaa-ajankalastajien saaliin osuus on noin kolmasosa Suomen koko kalansaaliista. Sisävesien kalansaaliista vapaa-ajankalastajat pyytävät lähes 90 %. Alueellisesti vapaa-ajankalastus painottuu suurten asutuskeskusten lähelle sekä kesämökkialueille Järvi-Suomeen.

Vapaa-ajankalastajien vuotuinen kokonaissaalis on reilu 24 miljoonaa kiloa, josta lähes puolet pyydetään verkoilla. Käytetyin pyydys on kuitenkin onki. Määrällisesti tärkeimmät vapaa-ajankalastajien saalislajit ovat ahven, hauki ja särki. Vuotuinen vapaa-ajankalastuksen rapusaalis on noin 2,5 miljoonaa kappaletta. Vapaa-ajankalastajien saaliista kolme neljäsosaa päätyy ihmisravinnoksi.

Kalastuslupia myy Metsähallituksen Eräluvat.fi-palvelu. Sivustolta löydät myös tietoa kalastuksesta valtion vesialueilla.

Luonnonvarakeskuksen sivuilta löytyy vapaa-ajankalastuksen saalistilastot alueittain ja lajeittain.

Muualla palvelussamme

Muualla verkossa

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162404   Sähköpostiosoite:


Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162462   Sähköpostiosoite: