Luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden yhteensovittaminen tuki- ja ympäristöpolitiikassa (LumoVesi)

Toteuttajat: Luonnonvarakeskus, Suomen ympäristökeskus ja Elävä Itämeri Säätiö (BSAG)

Vastuuhenkilö: Terho Hyvönen

Rahoitus: 246 000 € (MAKERA)

Toteutusaikataulu: 1/2018 - 12/2020

(Hankkeella ei ollut omaa verkkosivua)

Tiivistelmä: Maatalouden ympäristökorvauksen keskeisiä tavoitteita ovat maataloudesta vesistöihin kulkeutuvien ravinnepäästöjen vähentäminen ja maatalousympäristön luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Näitä tavoitteita edistävien toimenpiteiden yhteensovittamista ja käytäntöön vientiä rajoittavat useat tekijät, joita tässä hankkeessa pyritään selvittämään. Hankkeessa 1. selvitetään luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutavoitteiden ristiriitoja maatalous- ja ympäristöpolitiikassa sekä ympäristötavoitteiden käytännön edistämisen esteitä maatiloilla, 2. tutkitaan empiirisesti toimenpiteiden vaikutusten yhteisvaihtelua, 3. laaditaan toimenpidesuosituksia edistävistä toimenpiteistä ja arvioidaan toimenpiteiden toteuttamiskustannuksia ja 4. kehitetään päätöksentekotyökalu (LumoVesiTool) edistämään tiedonsiirtoa toimenpiteistä maatiloilla. Hanke tuottaa tietämystä, joka edistää sekä luonnon monimuotoisuus- ja vesiensuojelutoimenpiteiden käytäntöön vientiä maatiloilla että ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteiden kehittämistä.

Hankkeen tuotokset: