Vahinkojen ennaltaehkäisy

Riistaeläinten aiheuttamat vahingot tulisi ensisijaisesti pyrkiä ennaltaehkäisemään. Jo riistavahingon korvauksen saamisen edellytyksenä on, että vahingonkärsijä on käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin pyrkinyt estämään vahingon syntymisen tai sen laajenemisen.

Maa- ja metsätalousministeriö voi myöntää avustusta riistavahinkojen ehkäisemiseen talousarviossa osoitettujen määrärahojen rajoissa. Avustusta voidaan myöntää materiaalien hankintaan, tutkimukseen ja kehitystyöhön siltä osin kuin niiden tavoitteena on vahinkojen ehkäiseminen. Edellä mainittu avustus ei poista korvauksen saajien velvollisuutta pyrkiä estämään vahingon syntyminen tai sen laajeneminen käytettävissään olevin kohtuullisin keinoin.

Suurpetovahinkoja voidaan ehkäistä muun muassa sähköaidoilla, äänipelotteilla, laumanvartijakoiria käyttämällä sekä suojaamalla koirat erilaisin tavoin, esimerkiksi rakentamalla ulkokoirille kestävät tarhat.

Hirvien aiheuttamia vahinkoja voidaan pyrkiä ehkäisemään tarjoamalla hirville lisää käyttökelpoista ravintoa, suojaamalla taimia mekaanisin ja kemiallisin karkottein, houkuttelemalla taimikoista hirviä toisille alueille nuolukivien avulla. Tärkeä hirvivahinkojen ehkäisykeino on metsästys, jolla säädellään hirvikannan kokoa. Suuntaamalla hirvien metsästystä tietyille alueille, voidaan pyrkiä ehkäisemään hirvivahinkoja kyseisellä alueella.

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: Riistavahinkojen estäminen

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: