Politiikkavaikutukset ja niiden yhteensovittaminen

Teeman hankkeissa etsitään vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten EU:n yhteinen maatalouspolitiikka, kansallinen maaseutuohjelma ja muut politiikkatoimet vaikuttavat kansallisten ja kansainvälisten ympäristötavoitteiden saavuttamiseen?
  • Missä määrin ilmastotavoitteita saavutetaan maankäytön muutoksien ohjaamisella?
  • Eri ympäristötavoitteiden ristiriitaisuus ja miten niihin vaikuttaa tuki- ja ympäristölainsäädäntö?
  • Mitä muutostarpeita ilmastonmuutoksen hillintä ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen aiheuttaa politiikkavälineille pitkällä aikavälillä?

Teemasta käynnistyi keväällä 2018 seuraavat neljä hanketta:

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi