Maaperä - tuottavuuden ja ympäristövaikutusten ytimessä

Rahoitusta tähän teemaan oli haettavana syksyn 2015 MAKERA-haussa, jossa toivottiin hankkeita erityisesti seuraavien kysymysten aihepiiristä:

  • Mikä on eri maanhoidon toimenpiteiden ympäristöllinen ja taloudellinen tehokkuus ilmaston  muuttuessa?
  • Mitä mahdollisuuksia maaperän hoidolla on parantaa satoa ja tuottavuutta?
  • Millä edellytyksillä viljelijä voi hoitaa maaperää (esim. vuokrapellot, perusparannustoimet)?
  • Pellon eri käyttömuodot yhteiskunnan näkökulmasta?
  • Millainen on riittävä viljelykierto koko maan tasolla ja alueellisesti tuottamattomien nurmien (suojavyöhykenurmet, kesannot, luonnonhoitopeltonurmet) ja satokasvien osalta?
  • Mikä peltomaan orgaanisen aineksen merkitys peltoviljelylle ja vesien suojelulle?
  • Mitä vaihtoehtoisia mekanismeja ja toimenpiteitä on olemassa hyvän ja tuottavan maaperän tilan saavuttamiseksi ja säilyttämiseksi?
  • Mitä mahdollisuuksia niitä on soveltaa maatalouspolitiikassa?

Käynnissä olevat hankkeet

Lisätietoja

Eero Pehkonen, erityisasiantuntija
MMM, Ruokaosasto, Maaseudun kehittämisyksikkö
0295 162 406, eero.pehkonen@mmm.fi

Mikko Kuussaari, erikoistutkija
Suomen ympäristökeskus
0295 251 331, mikko.kuussaari@ymparisto.fi