FI SV EN

Vastuullinen ruokaketju

Suomalainen ruokaketju tarjoaa kuluttajalle laajan valikoiman turvallisia ja korkealaatuisia tuotteita ja palveluita. Ruokaketju koostuu koko elintarvikealasta. Tuottajat, teollisuus, kauppa, ruokapalvelut, kuluttajat, neuvonta ja hallinto luovat yhdessä maastamme vahvan elintarvikkeiden laatumaan. Ruokaketju kehittää toimintaansa yhteistyössä: koko ketju toimii asiakaslähtöisesti ja kilpailukykyisesti etsien ja toteuttaen uusia vastuullisuutta parantavia toimenpiteitä.

Julkiset hankinnat ja vastuullisuus

Hallitus antoi kesäkuussa 2016 valtioneuvoston periaatepäätöksen vastuullisista elintarvikehankinnoista. Periaatepäätös linjaa, että valtion elintarvikehankinnoissa otetaan tehostetusti huomioon ympäristön kannalta hyvät viljelymenetelmät, eläinten hyvinvointi ja terveys sekä elintarviketurvallisuus. Periaatepäätös antaa signaalin myös muille julkisille toimijoille ottaa hankinnoissa vastuullisuuskysymykset huomioon.

Julkisten toimijoiden tueksi on julkaistu maaliskuussa 2017 Opas vastuullisiin elintarvikehankintoihin, johon on koottu kriteereitä joita vastuullisesti toteutettavissa ruokahankinnoissa voi käyttää apuna laadittaessa tarjousasiakirjoja. Oppaassa on perus- ja edelläkävijätason kriteerejä tuoteryhmittäin liittyen eläinten hyvinvointiin ja terveyteen, ympäristövaikutuksiin ja sosiaaliseen vastuuseen. Oppaan on laatinut Motiva maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella.

Julkinen toimija ei voi hankintalain nojalla suoraan suosia kotimaisuutta ruokahankinnoissa, mutta nyt julkaistut laatukriteerit antavat konkreettisia keinoja suosia vastuullisesti ja kestävästi tuotettuja elintarvikkeita ja edesauttavat lähellä tuotetun vaihtoehdon valituksi tulemista.

EkoCentrian vuonna 2017 päivitettynä julkaistuun Lisää lähiruokaa julkisten keittiöiden asiakkaille -oppaseen on myös koottu ohjeita ja perusteluita, joilla voidaan edistää erityisesti lähiruoan ja luomun lisäämistä julkisissa keittiöissä. Opas auttaa tekemään hyviä hankintapäätöksiä alueellisten ja paikallisten lähiruokaketjujen hyväksi. Oppaasta löytyy myös valtuustoaloitteen malli.

Julkisen sektorin elintarvike- ja ruokapalveluhankinnat - kooste kyselystä

Motivan touko-kesäkuussa toteuttama kyselytutkimus on julkaistu 27.10.2018.

Lisätietoja tilaisuuksista
Motiva: asiantuntija Elina Ovaskainen, Motiva Oy, p. 040 7749 390, elina.ovaskainen(at)motiva.fi

EkoCentria: hankepäällikkö Sari Väänänen, p. 044 785 4025 sari.vaananen(at)sakky.fi

Lisätietoja

Petri Koskela, erityisasiantuntija 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162382