Metsäkatoasetus ja laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

Komissio julkaisi ehdotuksen metsäkatoasetukseksi marraskuussa 2021

Komissio julkaisi marraskuussa 2021 lainsäädäntöehdotuksen metsäkatoa aiheuttavien tuotteiden poistamiseksi EU:n markkinoilta. Tavoitteena on ehkäistä tiettyjen metsäkatoa tai metsien tilan heikentymistä aiheuttavien tuotteiden pääsyä EU-markkinoille sekä kehittää niiden tuotantoketjuja. Uudet velvoitteet kohdistuisivat kolmansista maista tapahtuvaan tuontiin. Ehdotus  koskee kuitenkin myös EU:n sisämarkkinoita, sillä säännökset tarkastelisivat myös EU-maiden oman tuotannon aiheuttamaa metsäkatoa ja metsien tilan heikentymistä.

Uusi sääntely koskisi kuutta tuoteryhmää: soijaa, palmuöljyä, kahvia, kaakaota, nautakarjaa ja puuta sekä niitä sisältäviä tai niistä valmistettuja tuotteita.  Tuotteiden maahantuojien tulisi esityksen mukaan noudattaa asianmukaista huolellisuutta (due diligence) tuotteiden tuotantoketjujen mahdollisten metsäkatovaikutusten sekä vaikutuksien metsien tilan heikkenemiseen ehkäisemiseksi. Esityksessä ehdotetaan myös tuottajamaiden jakamista korkean ja matalan metsäkatoriskin maihin sekä ao. tuotteiden maahantuojia koskevan rekisterin perustamista.
 
Uudet säännökset korvaisivat voimaan tullessaan EU:n puutavara-asetuksen sekä osia FLEGT-toimintaohjelmasta , joiden ensisijaisena tavoitteena on estää laittoman puun päätyminen EU:n markkinoille. 

Esitys on osa European Green Deal –ohjelmaa, jolla edistetään päästövähennyksiä ja luontokadon ehkäisyä tukevia toimia.
 

EU:n laittomien hakkuiden vastainen ohjelma

EU:n laittomien hakkuiden vastaisen ohjelman (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, FLEGT 2003) ensisijaisena tavoitteena on estää laittoman puun päätyminen EU:n markkinoille. Ohjelman keskeiset työkalut ovat EU:n puutavara-asetus (EUTR) ja FLEGT-lupajärjestelmä. Suomessa näiden valvonnasta vastaa Ruokavirasto.

EU:n puutavara-asetus koskee sekä tuontipuuta että kotimaassa tuotettua puutavaraa. Puutuotteiden tuojan tai EU:n alueella puun tuottajan on osoitettava asianmukaisen huolellisuuden järjestelmällä, että markkinoille tuleva puu on laillista. Kotimaan puutavaran osalta asianmukaisen huolellisuuden järjestelmän keskeiset elementit ovat metsänkäyttöilmoitus ja mittaustodistus.


Kumppanuussopimukset EU:n ja puuntuottajamaiden välillä

FLEGT-lupajärjestelmän perustana ovat kahdenväliset kumppanuussopimukset EU:n ja puuntuottajamaiden välillä. Tällä hetkellä FLEGT-lisenssin mukaista puutavaraa tuodaan EU:n markkinoille Indonesiasta. Sen lisäksi FLEGT-kumppanuussopimuksen ovat allekirjoittaneet : Kamerun, Keski-Afrikan tasavalta, Ghana, Guyana, Honduras , Liberia ja Kongon tasavalta ja Vietnam. Sopimukset astuvat voimaan, kun niissä määrätyt toimenpiteet on toteutettu viejämaissa. Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen kunkin sopimuksen voimaantulosta.

FLEGT-lisenssijärjestelmä mukaisesti viejämaan viranomainen antaa puutavaran ja tuotteiden laillisuudesta todistuksen, jonka maahantuoja esittää tuodessaan tavarat unionin alueelle. FLEGT-lupajärjestelmä Indonesian kanssa käynnistyi vuoden 2016 lopussa.
 

Muualla palvelussamme
EU ehdottaa uutta lainsäädäntöä ehkäisemään maailman metsäkatoa (MMM:n tiedote 17.11.2021)
Lainsäädäntö
Metsät EU:n ilmasto- ja energiapolitiikassa

Muualla verkossa
Ehdotus metsäkatoasetukseksi (Proposal for a regulation on deforestation-free products
Illegal logging/FLEGT Action Plan (Euroopan komissio)
EU:n puutavara-asetus ja FLEGT-lupajärjestelmä (Ruokavirasto)

Lisätietoja

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162