FI SV EN

Metsien virkistyskäyttö

Jokamiehenoikeudet mahdollistavat metsien virkistyskäytön

Suomen metsissä voi liikkua, marjastaa ja sienestää vapaasti. Tähän toimintaan ei tarvita lupia edes yksityismailla. Luonnon virkistyskäyttö perustuu perinteisiin jokamiehenoikeuksiin. Lainsäädännössä on annettu rajat sallitulle toiminnalle. Olennaista on, ettei jokamiehenoikeuksia käytettäessä aiheuteta vahinkoa tai häiriötä ympäristölle eikä ihmisille.

Metsässä oleskelun ja harrastamisen on todettu vaikuttavan myönteisesti ihmisten henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Suomalaiset jokamiehenoikeudet ja lähimetsät ovatkin mainio lähtökohta metsiin perustuvan hyvinvoinnin kasvamiseen. Suuri osa virkistyskäytöstä tapahtuu talousmetsissä.

Kansallispuistot, erämaa-alueet ja retkeilyalueet tarjoavat luontomatkailijoille rauhallisen ympäristön sekä upeat maisemat

Kansallispuistoja on 41 ja niiden yhteispinta-ala on 10 145 neliökilometriä. Valtion retkeilyalueet ovat monipuolisia retkeilyyn ja muuhun luonnon virkistyskäyttöön tarkoitettuja alueita. Lapin laajat asumattomat erämaa-alueet tarjoavat vaativan vaellusympäristön kokeneimmille retkeilijöille. Metsähallituksen luontopalvelut ylläpitää Suomen kansallispuistoja ja muita valtion retkeilyalueita.

Valtaosa suomalaisista liikkuu luonnossa

Lähes kaikki suomalaiset ulkoilevat ja esimerkiksi sienestystä harrastaa noin 1,6 miljoonaa suomalaista. Suomessa metsästäjien lukumäärä on väkilukuun suhteutettuna Euroopan korkein (laskutavasta riippuen 200 000 - 300 000). Virkistyskalastus on koko kansan harrastus. Joka kolmas suomalainen kalastaa jossain muodossa.

Muualla verkossa

Jokamiehenoikeudet (Ympäristöministeriö)
Kansallispuistot ja muut retkikohteet (Metsähallitus)
Suomalaisten liikuntapaikkojen tietopankki (Lipas)
Luonnon palvelut (Biotalous.fi)
Suomen riistakeskus
Luonnon virkistys- ja monikäyttö (Luonnonvarakeskus)
Suomalaisten ulkoiluaktivisuus säilynyt korkeana – luontoalueet entistä aktiivisemmassa ja monipuolisemmassa käytössä (Luonnonvarakeskus)
Luonnossa virkistymisestä kansallinen menestystekijä – valtioneuvosto hyväksyi Suomen ensimmäisen virkistyskäyttöstrategian (MMM:n ja YM:n tiedote 19.5.2022)

Lisätietoja

Ville Schildt, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162190