ELY-keskusten myöntämät avustukset

ELY-keskusten kalatalousviranomaiset myöntävät erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan.

Vuoden 2019 määrärahojen hakuaika on 2.1.-31.12.2019. ELY-keskukset myöntävät avustuksia määrärahojen puitteissa jatkuvasti koko vuoden 2019 ajan.

Erityisavustuksia myönnetään alueellisiin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2019 haussa ovat:

  • kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelu (mm. kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat)
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonta.

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalatalousaluetoimintaan voivat hakea kalatalousalueet.

Määrärahojen tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät alla olevista linkeistä. Lomakkeita saa myös ELY-keskuksista.

Hakuohje ja hakulomake alueelliset kalataloutta edistävät hankkeet:

Hakulomake yleisavustukset kalatalousaluetoimintaan:

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa myönnettyjen avustusten maksatukset sekä tilitysten käsittelyn. Lisätietoja KEHA-keskuksen sivuilta:

http://www.keha-keskus.fi/yhteystiedot/hae-maksatusta/kalatalous/

ELY-keskuksille osoitettujen hakemusten toimitusosoitteet ja yhteyshenkilöt hakemusasioissa

Kalataloustehtävien hallinnointi on keskitetty 1.1.2015 alkaen kolmeen ELY-keskukseen.

Lapin ELY-keskukseen tulee toimittaa Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Pohjois-Savon ELY-keskukseen tulee toimittaa Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen tulee toimittaa Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset

Lapin ELY-keskus

Postiosoite: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 ROVANIEMI
Kirjaamon käyntiosoite: Hallituskatu 3 B
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.lappi(at)ely-keskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 037 000

Yhteyshenkilö ja puhelinnumero:

Jouni Hiltunen, puh. 0295 037 046

Pohjois-Savon ELY-keskus

Postiosoite: Pohjois-Savon ELY-keskus, PL 2000, 70101 KUOPIO
Kirjaamon käyntiosoite: Kallanranta 11
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.pohjois-savo(at)ely-keskus.fi

Puhelinvaihde: 0295 026 500

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Pohjois-Savon maakunta: Kari Kosunen, puh. 0295 026 585

Etelä-Savon maakunta: Seppo Reponen, puh. 0295 024 078

Keski-Suomen maakunta: Mari Nykänen, puh. 0295 024581

Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen ja Pirkanmaan maakunnat: Hannu Salo, puh. 0295 025 095

Pohjois-Karjalan maakunta: Timo Turunen, puh. 0295 026 112

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Postiosoite: Varsinais-Suomen ELY-keskus, PL 236, 20101 TURKU
Kirjaamon käyntiosoite: Itsenäisyydenaukio 2
Kirjaamon sähköposti: kirjaamo.varsinais-suomi(at)ely-keskus.fi

Yhteyshenkilöt ja puhelinnumerot:

Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat: Juhani Salmi, puh. 0295 023 026

Uudenmaan maakunta: Perttu Tamminen, puh. 0295 021 215

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat: Vesa Vanninen, puh. 0295 029 095

Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan maakunnat: Kyösti Nousiainen, puh. 0295 028 602

Yhteyshenkilöiden sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Muualla palvelussamme

Lisätietoja

Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162462