Suomalaisen naudanlihan saatavuuden turvaaminen (NaSa)

Hakija: Luonnonvarakeskus (Luke)
Vastuututkija: Katariina Manni (Luke)
Kokonaisrahoitus: 289 000 €
Hankeaika: 1.1.2022-31.3.2025

Suomessa tuotetusta naudanlihasta noin 81 % tuotetaan maidontuotannon ohessa, minkä seurauksena kotimainen naudanlihantuotanto on hyvin riippuvainen lypsylehmien määrästä. Mikäli lypsylehmien määrä pienenee ennusteiden mukaisesti, se vaikuttaa väistämättä tuotetun kotimaisen naudanlihan määrään. Tämänhetkisten ennusteiden mukaan vuotuinen naudanlihantuotanto tulee vähenemään. Huoli kotimaisen naudanlihan saatavuudesta tulevaisuudessa on keskeinen tekijä hankkeen taustalla.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on löytää uusia keinoja, joiden avulla turvataan kotimaisen naudanlihan saatavuutta ja samanaikaisesti hillitään naudanlihan omavaraisuuden laskua. Yhtenä edellytyksenä on, että hyödyntämättömät tai vajaasti hyödynnetyt resurssit otetaan käyttöön. Teuraspainojen nosto on yksi keino kompensoida naudanlihantuotannon vähenemistä ja hillitä omavaraisuuden laskua. Suurin potentiaali löytyy teurashiehoista ja lypsylehmistä, sillä sonnien keskiteuraspainoja ei juurikaan voida enää kasvattaa nykyisestä. Erityisesti maito-liharotuisten hiehojen keskiteuraspainojen nosto ja lypsylehmien teuraskunnostus voivat olla keinoja lisätä kotimaista naudanlihantuotantoa.

Hankkeessa tutkitaan maito-liharotuisten teurashiehojen keskiteuraspainon noston, kasvatusajan ja ruokinnan voimakkuuden vaikutuksia tuotantotuloksiin, tuotannon kannattavuuteen ja ympäristövaikutuksiin. Tavoitteena on määrittää maito-liharotuisten teurashiehojen optimaalinen teuraspaino. Lisäksi tuotetaan tietoa nurmen maksimaalista hyödyntämisestä hiehojen teuraskasvatuksessa. Myös mahdolliset vaikutukset lihanlaatuun huomioidaan. Hankkeessa tutkitaan myös lypsylehmien teuraskunnostuksen vaikutuksia teurasruhon laatuun ja leikkuusaantoon. Koska kyseinen tuotantomalli ei ole yleistä suomalaisessa maidontuotannossa, erityisesti sen toteutusta, soveltuvuutta, kannattavuutta ja hyötyjä tarkastellaan hankkeessa. Kokeet tehdään Luonnonvarakeskuksen tutkimusnavetoissa ja tarvittaessa osin kumppanuustiloilla. Hanke vahvistaa osaltaan kansallista ruokaturvaa ja naudanlihan omavaraisuutta sekä edistää naudanlihan- ja maidontuotantoketjun kestävää resurssien käyttöä.