FI SV EN

Maatalouden erityiskomitea ja Coreper

Yhteistä maatalouspolitiikkaa ja maaseudun kehittämistä koskevien säädösten huomattavan teknisyyden vuoksi niitä käsittelemään perustettiin 1960-luvun alussa oma valmisteluelimensä, maatalouden erityiskomitea (MEK). Maatalouden erityiskomitea kokoontuu 2 - 4 kertaa kuukaudessa ja siellä käsitellään kaikki maatalous- ja kalastusneuvostoon päätettäväksi menevät yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat asiat.

Pysyvien edustajien komitea (COREPER) valmistelee tai koordinoi neuvoston työtä. Komiteaan kuuluvat jäsenvaltioiden Brysselissä työskentelevät pysyvät edustajat ja heidän avustajansa. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävistä pysyvien edustajien komitea käsittelee yleensä kalastukseen, eläinlääkintään, kasvinterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen sekä maatalouden budjettiin liittyvät asiat.

Maatalous- ja kalastusneuvostossa käsiteltäviä kysymyksiä valmistellaan maatalouden erityiskomitean ja Coreperin lisäksi neuvoston työryhmissä. Valmisteluvaiheen jälkeen asiat käsitellään joko pysyvien edustajien komiteassa tai maatalouden erityiskomiteassa ennen niiden toimittamista neuvostolle keskustelua tai hyväksymistä varten.

Muualla verkossa

Maatalouden erityiskomitea

COREPER

Komiteat ja työryhmät