Suurriistavirka-apu

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa.

Poliisi tarvitsee vapaaehtoisten metsästäjien ja koiranohjaajien apua esimerkiksi kolarissa loukkaantuneiden hirvien ja suurpetojen jäljestämisessä sekä asutuksen lähelle eksyneiden suurpetojen karkottamisessa. Metsästäjät huolehtivat, että eläinsuojelulain velvoitteet täyttyvät – avuttomassa tilassa olevaa eläintä ei jätetä oman onnensa nojaan.

SRVA-toiminnassa ovat mukana myös paikalliset metsästysseurat ja jäljestyskoirien ohjaajat. Jäljestysohjaajat kouluttavat ja opastavat suurpetoja ja hirvieläimiä jäljestävien koirien ohjaajia sekä ylläpitävät ajantasaisia listoja toimivien koirapartioiden yhteystiedoista.

Hirvikolareissa virka-apupyyntö tulee hätäkeskuksesta suoraan SRVA-yhteyshenkilölle, joka välittää tiedon maastoon lähteville jäljestäjille. Suurpetotilanteissa toimintaa johtaa poliisi, joka ottaa yhteyden paikalliseen SRVA-yhteyshenkilöön.

Muualla verkossa

Suomen riistakeskus: Suurristavirka-apu SRVA

Lisätietoja

Jussi Laanikari, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162432   Sähköpostiosoite: