Tuottajien yhteistyön markkinavaikutukset

Hakijat: Pellervon taloustutkimus (PTT), Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Kyösti Arovuori (PTT)

Kokonaisrahoitus: 135 000 €

Hankeaika: 1.2.2020-28.5.2022

Hanke päättynyt.

Toimintasuositukset

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää maataloustuottajien yhteistyön markkinavaikutuksia sekä tuottaja- ja toimialaorganisaation roolia yhteistyön välineenä. Tutkimuksessa selvitetään tuottajaorganisaatioiden toiminta ja markkinavaikutukset viljasektorilla erikseen valituissa EU-jäsenmaissa. Lisäksi selvitetään Suomessa toimivien erilaisten tuottajayhteistyömuotojen markkinavaikutuksia. Selvityksen perusteella luodaan malli EU:n asetusten mukaisten tuottaja- ja toimialaorganisaatioiden potentiaalisten markkinavaikutusten selvittämiseksi kotimaan viljasektorilla.