Sosiaalinen ehdollisuus voimaan 1.1.2025

CAP:in perusvaatimuksiin kuuluvan ehdollisuuden uusi elementti on sosiaalinen ehdollisuus. Sosiaalinen ehdollisuus koskee niitä EU:n viljelijätukia saavia viljelijöitä ja maatalousyrityksiä, joilla on työvoimaa. Sosiaalinen ehdollisuus tarkoittaa tiivistetysti sitä, että työsopimuksia ja työturvallisuutta koskevan lainsäädännön laiminlyöminen voi johtaa tukimenetyksiin. Kaikille EU:n jäsenmaille pakollinen sosiaalinen ehdollisuus otetaan Suomessa käyttöön 1.1.2025.

Taustalla on erityisesti koronapandemian aikana lisääntynyt keskustelu maataloustyöntekijöiden kohtelusta Euroopassa. Tämän seurauksena Euroopan parlamentti haluaa tuoda ensimmäistä kertaa EU:n maatalouspolitiikkaan myös sosiaalisen ulottuvuuden, jota kutsutaan sosiaaliseksi ehdollisuudeksi. Tavoitteena on parantaa viljelijöiden tietoisuutta työntekijöiden oikeuksista ja siihen liittyvästä sääntelystä. Sosiaalinen ehdollisuus on nimensä mukaisesti osa ehdollisuuden kokonaisuutta, eli se velvoittaa kaikkia viljelijöitä.

Työsuojeluviranomaiset valvovat omien käytäntöjensä mukaisesti työsopimus- ja työturvallisuuslainsäädännön noudattamista. Jatkossa siis myös sosiaalisen ehdollisuuden vaatimusten noudattamista. Työsuojelutarkastuksia on aiemminkin tehty myös maatiloilla, joten sosiaalisen ehdollisuuden myötä maatiloille ei tule uusia valvontaa suorittavia viranomaistahoja.

Velvoittava lainsäädäntö on tälläkin hetkellä voimassa, ja sen laiminlyönnistä voi saada seuraamuksia työsuojelutarkastuksissa. CAP:ia koskevassa perusasetuksessa on määritelty, että sosiaalinen ehdollisuus kattaa tietyt työehtoja sekä terveyttä ja turvallisuutta koskevat EU-direktiivien kohdat. Myös sosiaalisen ehdollisuuden ulkopuolinen työnantajana toimimista koskeva lainsäädäntö velvoittaa kaikkia työnantajia. Vuodesta 2025 alkaen työsuojelutarkastuksessa havaituista työntekijöiden suojeluvelvoitteita laiminlyöneelle työnantajana toimivalle maatalousyritykselle voi tulla näiden ehtojen rikkomuksista viljelijätukiin prosenttileikkaus. 

Viljelijätyönantajana voit varautua sosiaaliseen ehdollisuuteen jo nyt tarkistamalla, että maatilasi työsuojelulliset asiat ovat kunnossa. Voit myös hyödyntää neuvontaa.

Sosiaalisen ehdollisuuden toimeenpanon valmistelu on vielä kesken, ja asiat tarkentuvat valmistelun edetessä.

 

Sosiaalisen ehdollisuuden velvoittava lainsäädäntö

Sosiaalisen ehdollisuuden neuvonta