Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia

Strategialla ohjataan vapaa-ajan kalatalouden hallintoa, alan tutkimustoimintaa sekä järjestötoimintaa.

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategian keskeisimmät tavoitteet

  • Vapaa-ajankalastus hyödyntää monipuolisesti ja kestävästi ensisijaisesti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja.
  • Kalakantojen hoitotoiminta on suunnitelmallista, perustuu tarpeeseen ja hoitotuloksia seurataan systemaattisesti.
  • Vesistöjen tila pysyy ennallaan tai paranee ja vapaa-ajankalastus edesauttaa tätä kehitystä omalta osaltaan.
  • Vapaa-ajankalastus säilyy merkittävänä suomalaisena luontoharrastuksena myös kaupungistuneessa yhteiskunnassa.
  • Vapaa-ajan kalatalous luo mahdollisuuksia kilpailukykyiselle elinkeinotoiminnalle.
  • Vapaa-ajankalastussektorin ja koko kalastussektorin organisaatioiden yhteistyö on toimivaa ja toimintaedellytykset on turvattu.

Vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategia

Muualla verkossa

Kalatalouden keskusliitto: Vapaa-ajankalastuksen kehittämisohjelma

Lisätietoja

Eija Kirjavainen, kalastusneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162404  


Roni Selén, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö 0295162462