Vuonna 2023 rahoitetut maa- ja elintarviketalouden Makera-hankkeet

Maatilatalouden kehittämisrahastosta Makerasta rahoitetaan tänä vuonna 14 uutta maa- ja elintarviketalouden kansallista tutkimus-, kehitys- ja selvityshanketta. Hankkeiden MMM:n myöntämä kokonaisrahoitus on yhteensä noin neljä miljoonaa euroa ja hankkeiden kokonaiskustannukset noin 6,6 miljoonaa euroa.

Tutkimusrahoitusta kohdennettiin haun painopisteisiin ”Maatalouspolitiikan toimintaympäristön ja ruokajärjestelmän tulevaisuuden haasteet, ennakointi ja riskienhallinta. Arvojen ja asenteiden tuntemisella parempaan politiikkavalmisteluun sekä tuuppaus kohti kestävämpiä valintoja” sekä ”Uudet teknologiat ja toimintamallit sekä innovaatioiden pohjustaminen maa- ja elintarviketaloudessa”.  Rahoitettavien hankkeiden tavoitteena on parantaa maa- ja elintarviketalouden kannattavuutta ja kilpailukykyä kestävällä tavalla sekä tuottaa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tehtävien hoitamisessa tarvittavaa tietoa.

Maa- ja elintarviketalouden TKI-rahoitusta suunnataan lisäksi rahoittajien välisten EU-tason verkostojen eli ERA-NETien tai muiden kansainvälisten verkostojen kautta suomalaisille tutkijoille. Näissä suomalaiset tutkijat tekevät laajempaa tutkimusta kansainvälisessä yhteistyössä eri alueilla (kestävä alkutuotanto ja ilmasto, kestävä kasvintuotanto, luomututkimus, kestävä ruuantuotanto, ICT-teknologia ja automatiikka ruokajärjestelmässä). Suomalaisten hankkeiden osuuden rahoitus tulee osin Makeran ja osin EU-rahoituksen kautta. 

Vuonna 2023 alkavat kansalliset hankkeet

Ruokaketjun toimivuus ja arvonmuodostus
Ruokatulevaisuudet: Näkymiä ja tekoja maatalouspolitiikan ja ruokajärjestelmän murroksissa
Maatalouden rahoitusasema muuttuvassa toimintaympäristössä
Kansalaisten ja kasvintuottajien Viestit geeniEditoinnin Tulevaisuudesta
Kasvijuomien ja vegaanisten jälkiruokien elintarviketurvallisuus
Kuvantamisteknologioista ratkaisuja kasvihuonetuotannon haasteisiin
Kilpailukykyä ja kestävyyttä täsmäviljelyllä: todennettua tietoa teknologian hyödyistä ja data käyttöön
Living lab -maatilojen datat käyttöön tiloilla, tutkimuksessa, koulutuksessa ja neuvonnassa
Peltorobotiikalla kestäviä viljelykäytäntöjä
Kohti kestävää kiertotaloutta: Kierrätyslannoitteiden ja -kasvualustojen kasvinsuojeluainejäämät ja niiden hallinta
Perunan kuorirokon aiheuttamien riskien vähentäminen ja hallinta
Enemmän energiatehokkuutta ja hyvinvointia lypsylehmille uuden teknologian ja genomisen valinnan kautta 
Porsaiden kastraatiosta luopumisen vaikutukset Suomen sikaketjussa
Hidaskasvuisen broilerin tuotantomahdollisuudet Suomessa
 

Taulukko: Yhteenveto vuonna 2023 alkavista kansallisista hankkeista