Typen hyväksikäytön tehostaminen nautakarjatuotannossa

Hakijat: Luonnonvarakeskus (Luke) ja Tampereen yliopisto
Vastuututkija: Kirsi Järvenranta (Luke) 
Kokonaisrahoitus: 310 000 €
Hankeaika: 1.3.2024-31.5.2028

Typen heikkoa hyväksikäyttöä maidon- ja naudanlihan tuotannossa on tärkeää parantaa sekä ekologisten että taloudellisten vaikutusten takia. N-lannoitteiden Venäjä-riippuvuus pitää korvata kotimaisin keinoin. Suomalainen nautakarjatuotanto on ympäristövaikutuksiltaan mainettaan parempi huoltovarmuuden ylläpitäjä ja tämä tulee nostaa faktapohjaisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun. N-Teho on suunniteltu vastaamaan näihin tarpeisiin.

Typen hyväksikäyttöä voidaan parantaa useilla keinoilla (mm. karjanlannan N vapautumisen huomiointi, nurmipalkokasvien käyttö, dieetin raakavalkuaisen optimointi, turvemaiden N lannoituksen tarkentaminen), jotka yhdessä alentaisivat kustannuksia n. 80 - 90 M€/v. On oleellista tutkia N käyttöä aidon nurmikierron olosuhteissa, sillä useat maaperä- ja kasvuprosessit (esim. KHK-päästöt ja N vapautuminen) toteutuvat vasta karjanlantahistorian seurauksena. Kokonaisuus mallinnetaan systeemitason optimoimiseksi. 

N-Teho, N-Fiksu ja Valkuaisviisas –hankkeiden kokonaisuus kattaa N-kierron kriittiset osat ja kokonaisuuden mallintamisen. N-Tehon osuus on karjanlannan N hyväksikäytön parantaminen, lannan KHK -päästöjen määrittäminen ja osa mallinnuksen ja viestinnän toteutuksesta. Muut hankkeet toteutuvat keväällä varmistuvalla JTF -rahoituksella. Hankkeet täydentävät toisiaan ja toteuttajat hyötyvät kokonaisuudesta esim. N-mallin ja viestintäresurssien osalta.

N-Teho on suunniteltu yhdessä alan keskeisten yritysten kanssa, jotka rahoittavat kokonaisuutta. Tulokset viedään käytäntöön monikanavaisesti: 1. Vastavuoroinen viestintä pienryhmissä. 2. Yhteistyöyritysten suora kontakti sopimustiloihin ja pilottitiloihin sekä erinomaiset välineet tiedon siirtoon. 3. Kontaktit kaupallisiin ohjelmistotaloihin, jotta suunnitteluohjelmissa huomioidaan tutkimuksen tulokset. Nautakarjatuotannon läpinäkyvyyttä ja hyväksyttävyyttä yhteiskunnassa lisätään viestinnällisin keinoin. Tähän sovittelujournalismi avaa uusia mahdollisuuksia.