FI SV EN

Kuvassa äiti ja tytär ostamassa marjoja ja vihanneksia.

Kiertotalous on Suomelle mahdollisuus

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita. Kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niitä hyödynnetään uusien tuotteiden raaka-aineina. 

Kiertotalouteen siirtyminen etenee ja Suomella on mahdollisuus luoda innovaatioita myös vientiin ja tarjota ratkaisuja maailmanlaajuisiin haasteisiin.

Kiertotalouden strateginen ohjelma ja muovitiekartta

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kiertotalouden strategisesta ohjelmasta keväällä 2021. Tavoitteena on muutos, jolla kiertotaloudesta luodaan talouden uusi perusta vuoteen 2035 mennessä. Ohjelmalla hallitus haluaa vahvistaa Suomen roolia kiertotalouden edelläkävijänä. 

Muovitiekartta 2.0 on laaja kansallinen ohjelma, jonka tavoitteena on muovin kiertotalouden läpimurto Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Muualla verkossa

Kiertotalouden strateginen ohjelma (Ympäristöministeriö 2021)
Muovitiekartta Suomelle - Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa (Ympäristöministeriö)

 

 

 

 

Lisätietoja

Anne Vehviläinen, biotalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162236   Sähköpostiosoite:


Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö Puhelin:0295162346   Sähköpostiosoite: