FI SV EN

Kuvassa äiti ja tytär ostamassa marjoja ja vihanneksia.

Kiertotalous on Suomelle mahdollisuus

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi. Kiertotalous on talousmalli, jossa ei tuoteta jatkuvasti lisää tavaroita. Kulutus perustuu omistamisen sijasta palveluiden käyttämiseen: jakamiseen, vuokraamiseen sekä kierrättämiseen. Materiaaleja ei lopuksi tuhota, vaan niistä syntyy yhä uudelleen uusia tuotteita. 

Cleantech, vähähiilisyys ja biotalous ovat kaikki sukua kiertotaloudelle. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 2015 toimintasuunnitelman, jolla pyritään nopeuttamaan Euroopan siirtymistä kiertotalouteen, lisäämään maailmanlaajuista kilpailukykyä, edistämään kestävää talouskasvua ja luomaan uusia työpaikkoja.

Kiertotalouteen siirtyminen on tulevaisuudessa väistämätöntä. Jos siirtyminen tehdään ajoissa ja suunnitellusti, kansantalous pystyy hyötymään edelläkävijyydestä. Suomella on juuri nyt oiva mahdollisuus luoda uusia innovaatioita ja tarjota ratkaisuja myös vientiin.

Digitaalisessa ja verkostomaisessa maailmassa kiertotalouden kasvuyritysten toiminta rakentuu joustavissa ekosysteemeissä. Uusiutuvat energiaratkaisut, kestävä maa- ja metsätalous tai vastuullinen vesihuolto voivat olla kannattavaa liiketoimintaa ja tuottavaa sijoitustoimintaa. Laajat yhteistyöverkostot ovat arvokkainta pääomaa kiertotaloudessa. Sektorirajat ylittävä yhteistyön tulisi ulottua myös rahoituksen rakenteisiin.

Askeleita kestävään menestykseen

Suomi julkaisi maailman ensimmäinen kiertotalouden tiekartan vuonna 2016. Kiertotalouden tiekartta on Sitran, ministeriöiden ja laajasti eri toimijoiden yhteistyönä valmistunut suunnitelma, jolla kiertotalouden mahdollisuuksia pyritään toteuttamaan. Tiekarttaa täydentää Kiertotalouden toimenpideohjelma.

Kiertotalouden tiekartta Suomelle 2016–2025 (Sitra) 

Kiertotalouden toimenpideohjelma (pdf)

Kiertotalouden tiekartan jatko-osa tarjoaa hyvinvoinnin rahoitukselle uuden perustan ja päivittää Suomen askeleet kestävään menestykseen ja talouden muuttamiseen 

Suomen kiertotalouden tiekartta 2.0 (Sitra)

Finland - leading the way to sustainable circular economy (WCEF2019, in English)

Muualla verkossa

Muovitiekartta (YM)

 

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Anne Vehviläinen, biotalousneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162236  


Birgitta Vainio-Mattila, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162346