Jauhiaistorjunnan uudet strategiat kasvihuonetuotannossa

Hakijat: Österbottens Svenska Producentförbund (ÖSP), Luonnonvarakeskus (Luke)

Vastuututkija: Johanna Smith (ÖSP)

Kokonaisrahoitus: 253 000 €, josta 160 000 € vuonna 2020

Hankeaika: 1.1.2020-31.3.2023

Uusia ratkaisuja jauhiaisten hallintaan tomaatin ja kurkun tuotannossa etsitään hidastamalla jauhiaisten lisääntymistä kasvustojen typpitasoja optimoimalla, tuottamalla tarkemmat kynnysarvot ohjaamaan torjuntapäätöksiä, päivittämällä torjuntaeliöiden levitysstrategiat ja parantamalla kasvinsuojelun organisointia kasvihuoneyrityksissä. Uusia ideoita ja parannuksia mekaaniseen torjuntaan haetaan lanseeraamalla toimijoiden käyttöön kekseliään innovoinnin menetelmäpaketti TRIZ. Hankkeen tulokset viedään käyttöön jo hankkeen aikana muodostamalla kasvihuonealan ja sen sidosryhmien toimijoista pienryhmiä, jotka edistävät ideoiden ja osaamisen ristipölytystä ratkaisujen tuottamiseksi. Mittaukset ja havainnot tehdään niin pitkälle kuin mahdollista kaupallisilla viljelmillä, ja kerättyä dataa käytetään parametreinä olemassa olevissa ja hankkeen toimesta tarkennettavissa populaatiomalleissa. Niiden avulla saadaan selville jauhiaisten ja niiden torjuntaeliöiden vasteet eliöiden abioottisiin ja bioottisiin ympäristötekijöihin ja voidaan tehdä johtopäätökset olosuhdetekijöistä ja käytännöistä, joihin vaikuttamalla torjuntaohjelmat toimisivat paremmin. Pohjanmaalla laitetaan erityinen paino alueellisen torjunnan vahvistamiselle aikaisemman hankkeen varaan rakentaen. Hankkeen viime käden tavoite on tehostaa jauhiaisten ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävää hallintaa. Tuhoojamäärien saaminen alemmalle tasolle vaikuttaa positiivisesti kurkun ja tomaatin satoihin, mutta parantaa todennäköisesti myös tuotteiden laatua. Näin siksi, että jauhiaiset häiritsevät kasvien fotosynteesiä, antioksidanttien tuotantoa ja yhteyttämistuotteiden kuljettamista lehdistä muihin osiin kasveja. Hanke tukee myös kasvihuonealan toimijoiden kasvinterveydellisiä omavalvontavalmiuksia tuottamalla suunnitelmat etelänjauhiaisten torjunnalle vihannestuotannosta.