Hankekuvaukset

Kansallista metsästrategiaa (KMS2035) toteutetaan vuosina 2023–2035. Hanketyö on yksi keskeinen keino toteuttaa metsästrategiaa ja saavuttaa sen tavoitteita.

Käynnissä olevat hankkeet