Hyppää sisältöön
Media

Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä – VaMeLa

Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

VTT, Tapio ja LUKE

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2021-2023

Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä – VaMeLa -hanke keskittyy lannoituskäytäntöihin liittyvien kehittämiskohteiden ja lannoitusten vaikutusten tarkasteluun erityisesti yksityismetsissä. Hankkeessa selvitetään käytännön esteet, jotka hidastavat lannoituksen käyttöä ja kehityspolut, joilla metsälannoituksen avulla saatavia kokonaishyötyjä voitaisiin mahdollisimman nopeasti kasvattaa. Hanke tuottaa ja jakaa tietoa ilmastotoimien tueksi viestimällä tehokkaasti metsälannoituksen kannattavuudesta metsänomistajan näkökulmasta ja ilmastohyödyistä. Hankkeesta vastaa VTT. Tapio koordinoi hankkeen ulkoista viestintää ja tulosten jalkauttamista. Luke vastaa metsälannoituksen vaikutusten tarkastelusta.

Hankkeessa tuotettu esite: Vastuullisella metsälannoituksella ilmastohyötyjä - esite (Tapio.fi)

Loppuraportti

Hankkeen loppuraportti

Lisätietoja

Matti Virkkunen/VTT, matti.virkkunen@vtt.fi
Tommi Tenhola/Tapio, tommi.tenhola@tapio.fi
Hannu Salmijärvi/LUKE, hannu.salminen@luke.fi