Hankkeet, määrärahat ja avustukset

Kansallista metsästrategiaa tukevien hankkeiden haku, haku päättyy 31.12.2020

Rahoituksen haku kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämisen tehostamiseen ,   Liite 1: Kustannusten ja rahoituksen erittely toimijoittain, haku päättyy 15.10.2020.

Erityisavustushaku maatalouden eläintilojen tautisuojausta koskeviin neuvontapalveluihin 

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) valtakunnallisia luonnonhoidon kehittämishankkeita koskeva hankehaku, haku päättynyt 31.12.2018

Metsäpuiden siementuotannon kehittäminen, haku päättynyt 5.3.2018

Kansallista metsästrategiaa, Kansallista ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelmaa ja biotalousstrategiaa tukevien hankkeiden haku, haku päättynyt 20.3.2018

Hankehakuilmoitus metsäpalveluiden ja metsänhoitotöiden sähköiseen kaupankäyntiin liittyvien palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon, haku päättynyt 23.2.2018

Eräät luonnonvaratalouden valtionavut

Sinisen biotalouden rahoitushaku - hakuilmoitus ELY-keskuksen sivuilla, haku päättynyt 14.7.2017

Alueellinen kestävä ruokajärjestelmä -hakuilmoitus, haku päättynyt 27.4.2017

Metsätalouteen kohdistuvien vaikutusten arviointien kehittäminen kuntakaavoissa -hankehakuilmoitus, haku päättynyt 31.3.2017

Kalastuksenhoitomaksuvarojen käyttö ja jakaminen, haku päättynyt 31.1.2018

Muita hakuilmoitussivuja

Tutkimus- ja kehittämismäärärahat - hakuilmoitukset

Elinkeinokalatalouden tuet 

Katso myös

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan määrärahat

MMM:n valtionavustukset
MMM:n hankintailmoitukset
MMM:n tarjouspyynnöt