Kahdenvälinen metsäyhteistyö

Maa- ja metsätalousministeriöllä on kahdenvälistä yhteistyötä useiden maiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta ja suomalaisten toimijoiden kaupallista toimintaa. Tärkeimpiä yhteistyömaita ovat Venäjä ja Kiina.

Venäjä

Suomen ja Venäjän välisen metsäyhteistyön keskeisenä foorumina maiden on hallitusten-välisen talouskomission alainen kestävän metsätalouden työryhmä. Työryhmä on toiminut aktiivisesti 1990-luvun alusta lähtien. Työryhmä on viime vuosina käsitellyt metsäpolitiikan ajankohtaisia teemoja, kuten kansallisia ja alueellisia metsäalan kehittämisohjelmia sekä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen. Teemakohtaisessa asiantuntijayhteistyössä ovat painottuneet muun muassa metsien inventointiin liittyvät kysymykset.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, p. 02951 62449, [email protected]

Kiina

Sekä Kiina että Suomi ovat merkittäviä metsämaita, tosin mittaluokaltaan varsin erilaisia. Kiinan metsäala on yli kahdeksankertainen Suomen metsäalaan verrattuna. Suomessa metsäsektorin suhteellinen merkitys kansantaloudelle on kuitenkin huomattavasti suurempi. Suomen ja Kiinan metsäalan yhteistyö on ollut aktiivista yli kolmen vuosikymmenen ajan. Suomalais-kiinalainen metsätaloustyöryhmä, joka toimii maiden välisen taloudellis-teollis-teknisen sopimuksen yhteiskomission alaisena, kokoontuu muutaman vuoden välein linjaamaan yhteistyötä. Viranomaisyhteistyön lisäksi suomalaiset metsäalan tutkimus- ja oppilaitokset harjoittavat yhteistyötä kiinalaisten vastinpariensa kanssa.

Lisätietoja:
kansainvälisten asioiden neuvos Teemu Seppä, p. 02951 62158, [email protected]

Muualla palvelussa
Suomen metsäosaaminen herättää kiinnostusta Meksikossa (MMM:n uutinen 3.11.2020)
Suomi ja Maine sopivat yhteistyöstä metsäbiotalouden kehittämisessä (MMM:n, UM:n ja VNK:n tiedote 10.10.2019)
Metsäyhteistyö Meksikon kanssa jatkuu (MMM:n uutinen 24.8.2018)
Indonesian ministeri Siti Nurbaya ja ministeri Tiilikainen allekirjoittivat sopimuksen metsäyhteistyöstä (MMM:n tiedote 7.4.2017)
Suomi ja Kiina neuvottelivat metsäalan yhteistyöstä (MMM:n tiedote 17.10.2016)

Lisätietoja:

Elina Warsta, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162102