Kahdenvälinen metsäyhteistyö

Maa- ja metsätalousministeriöllä on kahdenvälistä yhteistyötä useiden maiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää kestävää metsätaloutta ja suomalaisten toimijoiden kaupallista toimintaa. Tärkeimpiä yhteistyömaita ovat Venäjä ja Kiina.

Venäjä

Suomen ja Venäjän välisessä metsäyhteistyön keskeisenä foorumina on hallitusten välisen talouskomission alainen metsätaloustyöryhmä. Työryhmä on toiminut aktiivisesti 1990-luvun alusta lähtien. Työryhmä on viime vuosina käsitellyt lisääntyvässä määrin metsäpolitiikan ajankohtaisia teemoja, kuten kansallisia ja alueellisia metsäalan kehittämisohjelmia. Teemakohtaisessa asiantuntijayhteistyössä ovat painottuneet, muun muassa bioenergiaan ja metsien inventointiin liittyvät kysymykset.

Kiina

Sekä Kiina että Suomi ovat merkittäviä metsämaita, tosin mittaluokaltaan varsin erilaisia. Kiinan metsäala on yli kahdeksankertainen Suomen metsäalaan verrattuna. Suomessa metsäsektorin suhteellinen merkitys kansantaloudelle on kuitenkin huomattavasti suurempi. Suomen ja Kiinan metsäalan yhteistyö on ollut aktiivista yli kolmen vuosikymmenen ajan. Suomalais-kiinalainen metsätaloustyöryhmä, joka toimii maiden välisen taloudellis-teollis-teknisen sopimuksen yhteiskomission alaisena, kokoontuu muutaman vuoden välein linjaamaan yhteistyötä. Viranomaisyhteistyön lisäksi suomalaiset metsäalan tutkimus- ja oppilaitokset harjoittavat yhteistyötä kiinalaisten vastinpariensa kanssa.

Muualla palvelussa
Metsäyhteistyö Meksikon kanssa jatkuu (MMM:n uutinen 24.8.2018)
Indonesian ministeri Siti Nurbaya ja ministeri Tiilikainen allekirjoittivat sopimuksen metsäyhteistyöstä (MMM:n tiedote 7.4.2017)
Suomi ja Kiina neuvottelivat metsäalan yhteistyöstä (MMM:n tiedote 17.10.2016)

Lisätietoja:

Teemu Seppä, kansainvälisten asiain neuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162158  


Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449