Kahdenvälinen metsäyhteistyö

Maa- ja metsätalousministeriöllä on kahdenvälistä yhteistyötä useiden maiden kanssa. Yhteistyön tavoitteena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä, vahvistaa metsien roolia ilmastonmuutokseen sopeutumisessa ja edistää suomalaisten toimijoiden kaupallista toimintaa. Tärkeimpiä yhteistyömaita ovat olleet Venäjä ja Kiina. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on laatinut metsäalaan tai metsäbiotalouteen liittyviä Memorandum of Understanding (MoU)- yhteistyöpöytäkirjoja useiden muiden maiden kanssa.

Viime vuosina metsäbiotalous, eli erilaisten puupohjaisten tuotteiden kehitys on noussut keskeiseksi teemaksi esimerkiksi USA:n osavaltioiden ja Kanadan kanssa tehtävässä metsäyhteistyössä. Myös puun käyttö rakentamisessa ja suomalainen puurakentamiseen liittyvä osaaminen herättää kiinnostusta ja on noussut tärkeäksi yhteistyöteemaksi.

Ukraina

Maa- ja metsätalousministeriön ja Ukrainan metsähallinnon yhteistyö alkoi vuonna 2019. Tavoitteena on tukea Ukrainan metsätalouden ja -hallinnon modernisointia. Maa- ja metsätalousministeriö järjesti Suomen metsäkeskuksen ja Metsähallituksen kanssa yhteistyössä vuonna 2023 ukrainalaisille erilaisia webinaareja mm. metsien inventoinnista, laserkeilauksesta sekä valtion metsien käytön suunnittelusta. Kansainvälisellä tasolla Ukrainan metsätalouden kehittämisen tukemista koordinoi YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö FAO.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, p. 02951 62449, sanna.paanukoski@gov.fi

Kiina

Sekä Kiina että Suomi ovat merkittäviä metsämaita, tosin mittaluokaltaan varsin erilaisia. Kiinan metsäpinta-ala on miltei kymmenkertainen Suomen metsäpinta-alaan verrattuna. Suomessa metsäsektorin suhteellinen merkitys kansantaloudelle on kuitenkin huomattavasti suurempi. Suomen ja Kiinan metsäalan yhteistyö on ollut aktiivista yli neljän vuosikymmenen ajan. Suomalais-kiinalainen metsätaloustyöryhmä, joka toimii maiden välisen taloudellis-teollis-teknisen sopimuksen yhteiskomission alaisena, kokoontuu muutaman vuoden välein linjaamaan yhteistyötä. Viranomaisyhteistyön lisäksi suomalaiset metsäalan tutkimus- ja oppilaitokset harjoittavat yhteistyötä kiinalaisten vastinpariensa kanssa.

Lisätietoja:
metsäneuvos Tiina Rytilä, p. 02951 62261

 

Venäjä

Suomen ja Venäjän välisen metsäyhteistyön keskeisenä foorumina maiden on hallitusten-välisen talouskomission alainen kestävän metsätalouden työryhmä. Työryhmä on toiminut aktiivisesti 1990-luvun alusta lähtien. Työryhmä on viime vuosina käsitellyt metsäpolitiikan ajankohtaisia teemoja, kuten kansallisia ja alueellisia metsäalan kehittämisohjelmia sekä ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia metsiin ja metsätalouteen. Viimeisin kokous pidettiin kesäkuussa 2021. Työryhmän toiminta on toistaiseksi keskeytetty

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Sanna Paanukoski, p. 02951 62449, sanna.paanukoski@gov.fi

Muualla palvelussa

Suomen ja Venäjän metsäyhteistyöryhmän kokouksessa keskusteltiin muun muassa metsätuhoista ja luonnontuotealan kehittämisestä (MMM:n uutinen 16.6.2021)
Suomen metsäosaaminen herättää kiinnostusta Meksikossa (MMM:n uutinen 3.11.2020)
Suomi ja Maine sopivat yhteistyöstä metsäbiotalouden kehittämisessä (MMM:n, UM:n ja VNK:n tiedote 10.10.2019)
Metsäyhteistyö Meksikon kanssa jatkuu (MMM:n uutinen 24.8.2018)
Indonesian ministeri Siti Nurbaya ja ministeri Tiilikainen allekirjoittivat sopimuksen metsäyhteistyöstä (MMM:n tiedote 7.4.2017)
Suomi ja Kiina neuvottelivat metsäalan yhteistyöstä (MMM:n tiedote 17.10.2016)

Lisätietoja

Sanna Paanukoski, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162449   Sähköpostiosoite: