Bilateralt skogssamarbete

Finlands bilaterala skogsamarbete sker i samverkan med Ryssland, Kina, Turkiet, Indonesien, Mexico och Brasilien. Samarbetet går ut på ömsesidiga intressen och särdragen hos parternas skogsbruk. Skogssamarbetet omfattar bland annat följande områden: främjande av ett hållbart skogsbruk, utbildning i skogs- och miljöfrågor, skogsforskning, skogscertifiering, skogsbruksets datasystem och plantproduktion.

Skogssamarbetet med Ryssland

Det viktigaste forumet för skogssamarbetet mellan Finland och Ryssland är arbetsgruppen för hållbart skogsbruk under den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finland och Ryssland. Arbetsgruppen har arbetat aktivt sedan början av 1990-talet. Under de senaste åren har arbetsgruppen behandlat aktuella skogspolitiska frågor, såsom nationella och regionala program för utveckling av skogsbranschen samt klimatförändringen och dess konsekvenser för skogarna och skogsbruket. Fokuset i det tematiska expertsamarbetet har legat på bland annat skogstaxeringsfrågor. Det senaste mötet hölls i juni 2021.

Mer information:
konsultaviv tjänsteman Sanna Paanukoski, tfn. 02951 62449, sanna.paanukoski@gov.fi

Skogssamarbetet med Kina

Såväl Kina som Finland är betydelsefulla skogsbruksländer, men helt olika till storleken. Skogsarealen i Kina är över åtta gånger större än Finlands skogsareal. Skogssektorns relativa betydelse för nationalekonomin är dock större i Finland än i Kina.

Skogssamarbetet mellan Finland och Kina har varit aktivt i över trettio år och det har skett många expertutbyten mellan länderna. Den finsk-kinesiska skogsbruksarbetsgruppen, som arbetar under samkommissionen enligt ländernas ekonomiska-industriella-tekniska avtal, sammanträder fortfarande regelbundet.

Mer information:
råd för internationella ärenden Teemu Seppä, tfn. 02951 62158, teemu.seppa@gov.fi

På vår webbplats

Finlands och Rysslands skogssamarbetsgrupp diskuterade bland annat skogsskador och utvecklingen av naturproduktbranschen (Jord- och skogsbruksministeriet nyhet 16.6.2021)
Indonesiens minister Siti Nurbaya och minister Tiilikainen undertecknade ett avtal om bilateralt skogssamarbete (Jord- och skogsbruksministeriet 7.4.2017 pressmeddelande) (på finska)
Export av havregryn från Finland till Kina inleds (Jord- och skogsbruksministeriet 20.10.2016 pressmeddelande)

Mer information