Bilateralt skogssamarbete

Finlands bilaterala skogsamarbete sker i samverkan med Ryssland, Kina, Turkiet, Indonesien, Mexico och Brasilien. Samarbetet går ut på ömsesidiga intressen och särdragen hos parternas skogsbruk. Skogssamarbetet omfattar bland annat följande områden: främjande av ett hållbart skogsbruk, utbildning i skogs- och miljöfrågor, skogsforskning, skogscertifiering, skogsbruksets datasystem och plantproduktion.

Skogssamarbetet med Ryssland

Målet med samarbetet är att bidra till samarbetsmöjligheterna mellan de finska och ryska parterna. På den ryska sidan sköts samarbetet av Ryska Federationens skogsverk.

Skogssamarbetet med Kina

Såväl Kina som Finland är betydelsefulla skogsbruksländer, men helt olika till storleken. Skogsarealen i Kina är över åtta gånger större än Finlands skogsareal. Skogssektorns relativa betydelse för nationalekonomin är dock större i Finland än i Kina.

Skogssamarbetet mellan Finland och Kina har varit aktivt i över trettio år och det har skett många expertutbyten mellan länderna. Den finsk-kinesiska skogsbruksarbetsgruppen, som arbetar under samkommissionen enligt ländernas ekonomiska-industriella-tekniska avtal, sammanträder fortfarande regelbundet.

På vår webbplats
Indonesiens minister Siti Nurbaya och minister Tiilikainen undertecknade ett avtal om bilateralt skogssamarbete (Jord- och skogsbruksministeriet 7.4.2017 pressmeddelande) (på finska)
Export av havregryn från Finland till Kina inleds (Jord- och skogsbruksministeriet 20.10.2016 pressmeddelande)

Mer information

Teemu Seppä, råd för internationella ärenden 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162158  


Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162449