Bilateralt skogssamarbete

Jord- och skogsbruksministeriet bedriver bilateralt samarbete med flera länder. Samarbetet syftar till att främja hållbart skogsbruk och finländska aktörers kommersiella verksamhet. De viktigaste samarbetsländerna har varit Ryssland och Kina. 

För närvarande stöds särskilt utvecklingen av Ukrainas skogsbruk. Dessutom har jord- och skogsbruksministeriet undertecknat Memorandum of Understanding (MoU)-samförståndsavtal i anslutning till skogssektorn och skogsbioekonomin med flera andra länder.

Under de senaste åren har skogsbioekonomin, det vill säga utvecklingen av träbaserade produkter, blivit ett viktigt tema i till exempel skogssamarbetet med USA:s delstater och Kanada. Också användningen av trä som byggnadsmaterial och den finländska kompetensen när det gäller träbyggande väcker intresse och har blivit ett viktigt samarbetstema.

Ukraina

Jord- och skogsbruksministeriet och Ukrainas skogsförvaltning inledde sitt samarbete 2019. Syftet är att stödja moderniseringen av Ukrainas skogsbruk och skogsförvaltning. År 2023 ordnade jord- och skogsbruksministeriet tillsammans med Finlands skogscentral och Forststyrelsen olika webbinarier för ukrainarna, bland annat om skogsinventering, laserskanning och planering av användningen av statens skogar. På internationell nivå samordnas stödet till utvecklingen av Ukrainas skogsbruk av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO.

Mer information:
Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 449, sanna.paanukoski@gov.fi
 

Kina

Såväl Kina som Finland är betydande skogsländer, om än av ganska olika storleksklass. Skogsområde i Kina är nästan tiofaldigt än Finlands skogsområde. Skogssektorns relativa betydelse för samhällsekonomin är dock avsevärt större i Finland än i Kina. Mellan Finland och Kina har det bedrivits aktivt samarbete inom skogssektorn redan fyrttio år. Den finsk-kinesiska skogsbruksarbetsgruppen, som arbetar under den gemensamma kommittén enligt ländernas avtal om ekonomiskt, industriellt och tekniskt samarbete, sammanträder med några års mellanrum för att dra upp riktlinjer för samarbetet. Utöver samarbetet på myndighetsnivå bedriver också finländska forsknings- och läroanstalter inom skogsbranschen samarbete med sina kinesiska motsvarigheter.

Mer information:
Skogsråd metsäneuvos Tiina Rytilä, p. 02951 62261, tiina.rytila@gov.fi

 

Ryssland

Ett centralt forum för skogssamarbetet mellan Finland och Ryssland är arbetsgruppen för hållbart skogsbruk, som lyder under den ekonomiska samarbetskommissionen mellan Finland och Ryssland. Arbetsgruppen har varit aktiv sedan början av 1990-talet. Under de senaste åren har arbetsgruppen behandlat aktuella skogspolitiska frågor, såsom nationella och regionala program för utveckling av skogsbranschen samt klimatförändringarna och deras konsekvenser för skogarna och skogsbruket. Sitt senaste möte höll arbetsgruppen i juni 2021. Arbetsgruppens verksamhet har tills vidare avbrutits.

Mer information:
konsultaviv tjänsteman Sanna Paanukoski, tfn. 02951 62449, sanna.paanukoski@gov.fi

På vår webbplats

Finlands och Rysslands skogssamarbetsgrupp diskuterade bland annat skogsskador och utvecklingen av naturproduktbranschen (Jord- och skogsbruksministeriet nyhet 16.6.2021)
Indonesiens minister Siti Nurbaya och minister Tiilikainen undertecknade ett avtal om bilateralt skogssamarbete (Jord- och skogsbruksministeriet 7.4.2017 pressmeddelande) (på finska)
Export av havregryn från Finland till Kina inleds (Jord- och skogsbruksministeriet 20.10.2016 pressmeddelande)

Mer information

Sanna Paanukoski, konsultativ tjänsteman 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162449   E-postadress:


Tiina Rytilä, metsäneuvos 
jord- och skogsbruksministeriet, naturresursavdelningen, Metsä- ja biotalousyksikkö Telefon:0295162261   E-postadress: